Skip to main content

De Forensische Zorgspecialisten start met Controlbook voor informatiebeveiliging

november 18, 2019november 1st, 2021

Informatiebeveiliging is actueler dan ooit binnen de zorg en vormt een cruciaal thema binnen de bedrijfsvoering. Met de aanschaf van Controlbook heeft De Forensische Zorgspecialisten een management systeem in huis gehaald, dat de basis vormt in de ondersteuning naar een volledige ISO27001 en NEN7510 certificering!

ISMS: Information Security Management Systeem

Om meer grip en controle te krijgen over de informatiebeveiliging, is De Forensische Zorgspecialisten gestart met de implementatie van de PDCA cyclus. Voor een goede verankering, dienen de normenkaders, huidige processen en verbeteracties vastgelegd en beschreven te worden. Zowel tijdens, als na de projectfase, faciliteert Controlbook als ISMS in de benodigde verslaglegging, acties en controle instructies. Daardoor ontstaat er één centraal platform als basis voor grip, inzicht en transparante verantwoording bij toekomstige audits.

Controlbook helpt ons om meer structuur aan te brengen in onze processen rondom informatiebeveiliging. Dat is essentieel om in control te zijn.

Josee Bos Manager I&A - De Forensische Zorgspecialisten

Supportbook

Beschrijven is stap één, maar controleren is stap twee. Controlbook en Supportbook geïntegreerd tot één cyclus, levert een krachtige combinatie op. Supportbook faciliteert het beheer en de uitvoer van de noodzakelijke controles (check + act) die voortkomen uit de PDCA cyclus. Na de verslaglegging en borging, ondersteunt Supportbook om een fijnmazig controlenetwerk binnen de organisatie op te zetten. Hierdoor zijn audittrails beter inzichtelijk en kunnen interne functionarissen op een laagdrempelige manier betrokken worden bij de uit te voeren controles. De geautomatiseerde controleplannen leveren controleresultaten op, die door de koppeling eenduidig worden vastgelegd in het ISMS.

Over De Forensische Zorgspecialisten

Vanuit de Waag en de Van der Hoeven Kliniek levert De Forensische Zorgspecialisten kennis en diensten binnen de forensische zorg. Leef, Veilig, Samen is de missie die centraal staat in de behandelprogramma’s. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in o.a. onderzoek, preventie en re-integratie, waarbij De Forensische Zorgspecialisten internationaal toonaangevende instrumenten ontwikkelt. Als werkgever heeft De Forensische Zorgspecialisten in 2018-2019 het kenmerk Beste Werkgevers verdiend.

Controlbook en Zapphire opnieuw gecertificeerd

In oktober 2019 heeft Zapphire, als ontwikkelaar van Controlbook, wederom succesvol de audit rondom haar informatiebeveiliging doorstaan. Dit betekent dat Zapphire al ruim 3 jaar volledig ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd is, waardoor klanten de zekerheid hebben dat ze met een zeer veilige applicatie en betrouwbare dienstverlener samenwerken. Meer informatie lees je hier.

Meer weten over Controlbook?

Neem contact met ons op en wij verzorgen graag een vrijblijvende demo op locatie. Bel 085-4848170 of stuur een mailtje naar info@zapphire.nl