Skip to main content

Fivoor innoveert met Supportbook

juni 13, 2024

Fivoor, een toonaangevende organisatie in de forensische en intensieve psychiatrische zorg, heeft onlangs een belangrijke stap gezet door de testmanagement onder te brengen in Supportbook. Deze samenwerking benadrukt Fivoor’s inzet voor het verbeteren van de zorg en de veiligheid.

Over Fivoor

Fivoor richt zich op het behandelen en begeleiden van personen met psychiatrische stoornissen die een gevaarvormen voor zichzelf en voor de samenleving.  Met als doel het terugdringen van maatschappelijk risico en de kans op herhaling, ter bevordering van zowel patiëntwelzijn als maatschappelijke veiligheid.

De samenwerking binnen ons bedrijf is gericht op het verenigen van onze krachten om niet alleen onze en maatschappelijke doelen te bereiken, maar ook om onze testprocessen voortdurend te verbeteren, omdat we geloven dat een effectieve samenwerking de sleutel is tot vooruitgang

Lisanne Jacobs-MeerkerkApplicatiebeheer

De rol van Supportbook

Supportbook faciliteert een efficiënt testproces binnen Fivoor voor applicaties zoals User. Daarnaast biedt het platform Fivoor ook de kans om kennis en ervaringen uit te wisselen binnen een netwerk van zorgprofessionals, wat bijdraagt aan een proactieve risicobeheersing.

We zijn enthousiast over de impact van deze samenwerking op de zorgkwaliteit bij Fivoor. Het onderstreept het belang van technologische vooruitgang voor de veiligheid en het welzijn van patiënten.

Meer weten?

Meer weten over hoe Supportbook uw organisatie kan helpen bij het testen en implementeren van zorgoplossingen? Neem contact op voor een demo via info@supportbook.nl.