PLANNEN & BEHEREN

Creëer en onderhoud testdossiers en bepaal wie, wat, wanneer gaat testen.

Testdossier(s) aanmaken, beheren en onderhouden

Functionaliteit

Houdt overzicht en creëer structuur met testdossiers. Supportbook biedt de mogelijkheid om zelf testdossiers aan te maken, te beheren en te onderhouden.

Wie, wat en hoe er getest wordt kan per testdossier verschillen. Zo biedt Supportbook de mogelijkheid om zaken met elkaar te combineren of juist van elkaar te scheiden.

Switchen tussen dossiers gaat gemakkelijk met 1 druk op de knop.

Toepassing

Testdossiers worden aangemaakt voor het testen van uiteenlopende componenten. Denk daarbij aan zaken als: infrastructuur, interfaces/ koppelingen, applicaties, processen en zelfs wet- en regelgeving. Stuk voor stuk zaken die je gemakkelijk afzonderlijk of juist gecombineerd in een testdossier kan opnemen en bij de juiste testgroep/-medewerkers in jouw organisatie kunt beleggen.

Soms zien we dossiers gericht op projectsituaties, bijvoorbeeld de implementatie of livegang van een nieuw informatiesysteem. Maar ook voor nieuwe releases, updates, patches en hotfixes in een beheersituatie biedt Supportbook met haar testdossiers uitkomst.

Team Supportbook adviseert je over de beste inrichting van testdossiers voor jouw specifieke situatie.

Samen eenvoudig software testen

Definiëren van testobjecten & testeenheden (Wat testen?)

Functionaliteit

Binnen de functionaliteit componenten definieer je wat je wilt testen. Voor de hand liggend zijn natuurlijk applicaties, maar ook het testen van infrastructuur, interfaces/ koppelingen, applicaties, processen en zelfs wet- en regelgeving wordt ondersteund binnen Supportbook. Je hebt de mogelijkheid om releasenotes toe te voegen om die vervolgens efficiënt te testen. Tevens bouw je hiermee aan een gestructureerd archief met alle wijzigingen die je hebt getest. Om alles compleet te maken kun je additionele informatie, zoals algemene informatie en contactgegevens van de leverancier toe voegen.

Toepassing

De toegevoegde componenten kun je opnemen in de scope van een testrun. Afhankelijk van de gekoppelde testscripts, wordt precies datgene geselecteerd wat van belang en herkenbaar is voor de testers binnen jouw organisatie.

“Supportbook is veilig en betrouwbaar. Wij zijn ISO27001/NEN7510 gecertificeerd.”

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor onze klanten. Met deze certificering verzekeren we onze klanten van kwaliteit en veiligheid in de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van onze software-oplossingen.

Definiëren van testorganisatie: rollen en groepen (Wie testen?)

Functionaliteit

Met testgroepen en rollen definieert u de testorganisatie. Het is het antwoord op de vraag; wie test er binnen uw organisatie? Een testgroep koppelt u aan een of meerdere testscripts. Zo weet Supportbook bij het opstellen van een testrun, welke zaken aan wie toegewezen moeten worden. Omdat er veel verschillende rollen betrokken zijn bij testrondes, heeft u de mogelijk om zelf rollen aan te maken en te koppelen aan medewerkers. Deze zijn met name van belang voor een juiste verslaglegging, bijvoorbeeld om te borgen wie ergens akkoord op heeft gegeven.

Toepassing

Binnen een testrun selecteert u welke groepen er gaan testen. Op basis van de koppelingen die u heeft gelegd wordt een gedeelte van de gehele scope toegewezen aan de verschillende groepen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat van een release met 200 wijzigingen, er maar 25 wijzigingen relevant zijn voor een bepaalde groep. De distributie hiervan gaat volledig automatisch.

Samen eenvoudig software testen

Inrichten van testtrajecten & testruns (Wanneer testen?)

Functionaliteit

In een testtraject komt het wat en wie samen en bepaalt u de scope. Een scope kan bijvoorbeeld een kwartaalrelease zijn op een of meerdere informatiesystemen binnen uw organisatie. Een testtraject bestaat uit een of meerdere testruns. Een testtraject voor een grote release kan bijvoorbeeld beginnen met een Functionele Acceptatie Test, vervolgens start een Gebruikers Acceptatie Test en op basis van de resultaten wilt u nog een en ander hertesten. Zodoende heeft u 3 testruns binnen het testtraject.

Toepassing

Als de testrun is gedefinieerd bent u nog 1 druk op de knop verwijdert van het distribueren van de tests in uw organisatie. Ter controle worden u een aantal schermen getoond, zodat u zeker weet dat alles op de juiste plek terecht komt. Een optionele boodschap voor de testers maakt het geheel compleet, het testen kan beginnen!

Vraag nu een GRATIS scan aan

Waar staat uw organisatie, afdeling of team? Met behulp van de scan meet u eenvoudig en snel het volwassenheidsniveau van uw testorganisatie en testprocessen.

VOORBEREIDEN & SPECIFICEREN

Definieer testregels en testgevallen en ken deze toe aan testscripts.

UITVOEREN

Testen, voortgang monitoren, bevindingen beheren en rapporteren.

EN MEER

Ontdek nog meer unieke functionaliteiten van Supportbook.