Skip to main content

Gemeente Leeuwarden zet Supportbook breed in

januari 12, 2018november 2nd, 2021

Na een succesvolle pilot heeft de gemeente Leeuwarden ook gekozen voor Supportbook. Met het platform gaan ze het testproces verder stroomlijnen en naar een hoger niveau brengen. De gemeente investeert hiermee in de kwaliteit van de informatievoorziening. Tevens sluit het goed aan op de steeds strengere regels omtrent informatiebeveiliging. Een goede keuze dus, op een goed moment. Het gebruik start in januari en wordt ook op korte termijn geïmplementeerd bij 5 samenwerkende gemeenten.

Supportbook als standaard voor samenwerkende gemeenten

Als eerste zal informatiemanagement en ICT gaan starten met het gebruik, snel daarna volgen de samenwerkende gemeenten; Waadhoeke, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Daarmee zet de gemeente Leeuwarden een brede standaard neer voor het testen. Tevens maken ze optimaal gebruik van de kracht van het samenwerken.

Supportbook biedt ons de mogelijkheid om het test- en acceptatieproces te professionaliseren en releasematig samen te werken met onze externe samenwerkingspartners door gebruik te maken van een eenduidige en gestructureerde werkwijze in één gezamenlijk systeem.

Freddy DijkstraInformatieadviseur - Gemeente Leeuwarden

Eindgebruikers zijn enthousiast

Tijdens de pilot is Supportbook beoordeeld en getoetst op inzetbaarheid en bruikbaarheid voor de functioneel (applicatie) beheerders en test-coördinatoren binnen de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast zijn ook de superusers en eindgebruikers actief betrokken. De gebruikersinterface werd door hen erg positief ontvangen en bleek zeer intuïtief. Zoals een van de medewerkers het verwoorde:

Jullie hebben het zo gebouwd, dat je direct en in één oogopslag begrijpt wat de bedoeling is. Super handig!

Demo op locatie

Wilt u ook zien hoe organisaties hun testprocessen professionaliseren met Supportbook? Neem dan contact met ons op voor een demo bij u op locatie.