Skip to main content

GGZ Oost Brabant kiest als eerste GGZ aanbieder voor het Horizontaal Toezicht Management Systeem!

september 4, 2019november 1st, 2021

GGZ Oost Brabant heeft de primeur! Als eerste GGZ aanbieder heeft zij gekozen voor de innovatieve oplossing van Zapphire: het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS). Met de aanschaf van het HTMS, zet GGZ Oost Brabant een belangrijke stap in haar doelstelling om, als één van de koplopers, per januari 2020 over te gaan op Horizontaal Toezicht. Ter ondersteuning levert het HTMS een fundamentele bijdrage aan de implementatie, verankering en verantwoording van HT.

HT binnen de GGZ

Beide organisaties zijn extra verheugd met de nieuwe samenwerking, omdat er veel inzichten gedeeld kunnen worden ter bevordering van HT binnen de GGZ-branche. Zeker nu de landelijke producten voor de GGZ zijn opgeleverd, zal Horizontaal Toezicht in een stroomversnelling komen. 1 oktober a.s. wordt HT voor de GGZ officieel afgetrapt. Desondanks zijn, naast de koplopers, al veel GGZ aanbieders bezig met de verkenning of eerste opzet van HT. Het thema staat hoog op de agenda. Het delen van inzichten, best practices en kennis is nu actueler dan ooit en levert veel voordelen op. GGZ Oost Brabant en Zapphire versterken elkaar met deze samenwerking voor nieuwe innovaties aan het Horizontaal Toezicht Management Systeem.

HT-management systeem: in control!

Effectieve beheersing en daadwerkelijk in control zijn, begint met goede verslaglegging van beheersdoelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen. Het HTMS maakt onhandelbare en onoverzichtelijke Excel-bestanden overbodig door alle beschrijvende onderdelen (instapmodel en control framework) uit HT op één centrale plek te borgen. Middels duidelijk gekoppelde taken en acties worden verantwoordelijkheden gedelegeerd, fouten voorkomen en werken betrokken functionarissen overzichtelijk, geregisseerd en aantoonbaar vanuit één tool.

Opzet controle-organisatie

Zonder een goed ingerichte controle-organisatie, is de jaarlijkse verantwoording (fase E) van Horizontaal Toezicht een moeizame en belastende opgave. Met de ingebruikname van het HTMS, verschaft GGZ Oost Brabant zich de mogelijkheid om (grotendeels) geautomatiseerd de werking van de beheersmaatregelen aan te tonen. Heldere dashboards en rapportages geven actueel inzicht en borgen de bewijslast. Dit zorgt voor grip, inbedding van HT binnen de organisatie en samenwerking in de gehele keten. Desgewenst kunnen stakeholders meekijken en communiceren in het HTMS, zodat er plaats en tijd onafhankelijk kan worden samengewerkt.

De verantwoording op basis van HT vraagt om inzicht, transparantie en duidelijke audit trails. Dit zagen wij goed terug in het Horizontaal Toezicht Management Systeem.

Saskia WeltingProjectleider HT - GGZ Oost-Brabant

Over GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant staat voor ‘gezondheid die je je eigen familie gunt’ en is er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden zij veilige menslievende zorg ‘in het Brabantse land’. Kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij GGZ Oost Brabant terecht.

Samen met de cliënt zoeken zij naar de beste oplossing, zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. De hulp van GGZ Oost Brabant is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en meestal dichtbij: op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

GGZ Oost Brabant: vooroplopen

Op het landelijk HT-toneel, heeft GGZ Oost Brabant vanaf het begin een voorname rol gespeeld door actief te participeren in de ontwikkeling van de producten van HT, zoals: het afwegingskader, instapmodel en control framework. En deze actieve rol is ook intern te zien. Het project ter implementatie van HT verloopt voorspoedig, met name door de actieve aansluiting tussen zorgadministratie en finance & control. Hiermee wil GGZ Oost Brabant niet alleen HT goed implementeren, maar ook haar algehele compliance management naar een hoger niveau tillen. Voor de toekomst ligt er dan een gedegen fundament om ook andere compliance-vraagstukken op te pakken en meerdere PDCA cycli te waarborgen.

Het HTMS is een ‘flexibel’ systeem en toepasbaar op diverse compliance-thema’s. Dat levert ons als organisatie veel grip en uniformiteit op.

Saskia WeltingProjectleider HT - GGZ Oost-Brabant

Het HTMS: meer dan Horizontaal Toezicht alleen

Gedegen en eenduidig grip krijgen op diverse compliance vraagstukken. Daar is voor veel organisaties nog winst te behalen. Een voorname reden voor GGZ Oost Brabant om te kiezen voor het HTMS, is de mogelijkheid die het systeem biedt om ook andere compliance-vraagstukken te borgen. Het HTMS borgt namelijk de volledige PDCA cyclus achter HT, maar dezelfde methodiek is uiteraard ook toepasbaar op andere compliance thema’s. Een veel voorkomend vraagstuk binnen zorgorganisaties is momenteel de informatiebeveiliging (ISO27001 en NEN7510 certificering).

Het HTMS faciliteert namelijk meer dan alleen Horizontaal Toezicht. Er zijn diverse uitbreidingsmogelijkheden, waardoor het HTMS bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden als Information Security Management System (ISMS) voor informatiebeveiliging. Dit geeft klanten veel ruimte voor de toekomst om met één systeem diverse compliance-thema’s te implementeren en te borgen. Lees meer over het thema compliance management.

Informatiebeveiliging

De veiligheid van gegevens en (medische) informatie is van cruciaal belang. Zapphire, de leverancier achter het HTMS, is als bedrijf en met haar diensten en producten volledig ISO27001 / NEN7510 gecertificeerd. In ruim 5 jaar tijd maken al ruim 70 zorgaanbieders naar volle tevredenheid en veilig gebruik van onze applicaties. Met het predicaat ‘zeer veilig’ (het hoogst haalbare voor SaaS-leveranciers) is Zapphire een betrouwbare partner in de markt.

Ook kennismaken met het HTMS?

Neem gerust contact met ons op en wij verzorgen graag een demo op locatie. Bel 085-4848170 of stuur een email naar info@zapphire.nl