Skip to main content

Inspirerende Supportbook opleidingsdagen

december 4, 2019november 1st, 2021

Op 26 en 28 november stonden de eerste Supportbook opleidingsdagen op het programma. Vanuit diverse organisaties door heel Nederland, namen ruim 30 professionals deel aan de basis- en/of gevorderde opleiding. Het waren succesvolle dagen, waarin veel kennis werd uitgewisseld over Supportbook en het inrichten of optimaliseren van testprocessen. Ook voor komend jaar is het voornemen om de opleidingsdagen te continueren.

Een geslaagde dag, met een goede locatie en veel ruimte voor interactie.

Anja VersteegdenApplicatie Coördinator - Viecuri Medisch Centrum

Basisopleiding

Tijdens de basisopleiding kwamen diverse onderwerpen aan bod, waarbij de fundamentele inrichtingscomponenten van Supportbook werden doorlopen. Van het inrichten van dossiers tot het uitzetten van testruns, er werd veel kennis uitgewisseld en gesproken over best practices. Vooral het interactieve aspect en het sparren over opgedane ervaringen, werd alom gewaardeerd en als zeer waardevol gezien. De deelnemers gingen met de nodige nieuwe inzichten naar huis.

Goed kunnen sparren met vakgenoten en nieuwe zaken geleerd die direct toepasbaar zijn.

Paula Brinkman Test- en releasemanager - Franciscus Gasthuis & Vlietland

Gevorderde opleiding

Met de verdiepende sessie, werden de meer ervaren gebruikers van Supportbook getraind in het zo breed mogelijk benutten van de applicatie binnen hun organisatie. Hierbij stonden thema’s als ketentesten, bevindingenbeheer en koppelingen met andere systemen op het programma. Ook hier werd er volop gediscussieerd over de meest uiteenlopende ervaringen, om zo te komen tot nieuwe inzichten. Daarbij zijn leuke initiatieven ontstaan en netwerken uitgebreid.

Duidelijke voorbeelden met een goede balans tussen praktijk, vakkennis en de applicatie.

Frank de VriesFunctioneel Beheerder - Gemeente Emmen

Opleidingsdagen in 2020

Gezien de grote animo en de enthousiaste reacties, zijn we voornemens om ook in 2020 weer een nieuwe reeks opleidingsdagen te plannen. Houd daarvoor onze nieuwsbrief en LinkedIn pagina in de gaten. Hier zullen we begin volgend jaar meer informatie delen. Wij hopen dan weer op net zoveel belangstelling. Tot slot, bedanken wij uiteraard alle huidige deelnemers voor hun input en feedback. Het waren waardevolle dagen! Tot in 2020!

Kundige trainers die de inhoud op een boeiende wijze overbrengen.

Kenan HodzicFunctioneel Beheerder - Reinier de Graaf Gasthuis