Naar boven

Waarom Supportbook?

Supportbook is een op web technologie gebaseerde SAAS-oplossing die breed in de markt wordt gebruikt. Het platform is een innovatieve oplossing die ondersteuning biedt bij de uitvoering van het informatiemanagement & functioneel (applicatie)beheer binnen gebruikersorganisaties van pakketsoftware. Daarnaast beslecht Supportbook barrières in de klant-leverancier-relatie door de betrokkenheid van de leverancier. Supportbook is in de praktijk effectieve tooling gebleken om volwassen beheer-, test- en acceptatieprocessen in de organisatie te borgen en verankeren.

Iedere organisatie maakt een eigen businesscase

Iedere organisatie maakt een eigen businesscase voor de aanschaf van Supportbook. Verschil in benadering zit hem vaak in visie & ambitie, professionaliteit en volwassenheid van de informatiemanagementfunctie binnen de organisatie. Feit is dat bedrijven, ziekenhuizen en overheden, groot en klein, de meerwaarde van Supportbook hebben ingezien en met succes zijn gaan gebruiken.

De meest gehoorde redenen van onze klanten zijn:

 • Snel een professioneler en efficiënter test- en acceptatieproces;
 • Afscheid nemen van de ouderwetse  Excel-administraties op de netwerkschijf;
 • Handige workflowondersteuning, zodat gebruikers makkelijk betrokken kunnen worden;
 • Testresultaten benchmarken met testresultaten van andere organisaties;
 • Borgen van belangrijke maatregelen uit het informatiebeveiligingsbeleid;
 • Implementatie binnen 1 werkdag. Verder uitdragen met eigen mensen in eigen tempo;
 • Ideaal bij accountantscontroles, accreditaties en certificeringen.
 • 37 samenwerkende organisaties
 • 1246 gebruikers in supportbook
 • 79957 tests uitgevoerd
 • 240 incidenten gemeld
 • 413 reacties geplaatst
 • 717 testsets aangemaakt
 • 5806 beschikbare test-gevallen
 • 67545 beschikbare test-situaties

Features

Supportbook ondersteunt de hele beheercyclus van een informatiesysteem: van ‘gebruikersvraag’ tot ‘in productie name’ en alles wat daar tussenin zit. Zo helpt Supportbook gebruikersorganisaties, gebruikersverenigingen en leveranciers bij de samenwerking en uitvoering van de functioneel beheertaken.

 • Ontsluit en distribueer releasenotes Ontsluit de releasenotes voor alle medewerkers op één centrale plaats, maak deze doorzoekbaar en distribueer deze op basis van relevantie richting de medewerkers.
 • Ondersteun gestructureerd testen Ondersteun het beheer door het aanmaken en monitoren van testsets en distribueer de testsituaties automatisch naar de verantwoordelijke testers.
 • Inzicht in testresultaten van collega’s Krijg zicht op de testresultaten van collega-instellingen. Gebruik deze informatie voor het bepalen van de risico’s en allocatie van de schaarse testcapaciteit.
 • Vraag, deel en bediscussieer Of het nu gaat om inzichten, best practices, kennis en ervaring. Binnen Supportbook vraagt, deelt en bediscussieert u alles eenvoudig op het juiste niveau.