Op 16 april vond de eerste kennis- en gebruikersbijeenkomst plaats in het kader van Horizontaal Toezicht en het HT-management systeem. Zapphire, de ontwikkelaar van het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS), gaf met het organiseren van deze bijeenkomst gehoor aan een groeiende vraag vanuit gebruikers en de markt. Er bestaat veel behoefte aan het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen bij de opzet, implementatie en borging van Horizontaal Toezicht.

In de 3,5 uur durende sessie, spraken de aanwezigen vanuit Isala, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix over diverse inhoudelijke thema’s, uniforme afstemming en de laatste HT-ontwikkelingen.

Control Framework: risico’s
Binnen het control framework verdienen de risico’s en beheersmaatregelen specifieke aandacht. Met name door frequente en goede (tussentijdse) afstemming met de verzekeraar, kan er adequaat worden gewerkt aan het definiëren en prioriteren van de risico’s. De verantwoordelijkheid ligt hierbij uiteraard bij de zorgaanbieder, maar door de verzekeraar toegang te verschaffen tot het systeem en te betrekken in het proces, wordt er veel efficiency behaald. De besproken ervaringen hieromtrent hebben nieuwe inzichten opgeleverd, die tevens gebruikt gaan worden ter optimalisatie van de rapportages en overzichten in het HTMS.

Control Framework: beheersmaatregelen
Het bepalen en formuleren van de beheersmaatregelen wordt als grootste uitdaging gezien. Dit is ‘de grote onbekende’ binnen het control framework, met name als het gaat over de General IT Controls. De GITC zijn vaak behoorlijk abstract beschreven en moeten vertaald worden naar de beheersing van HT. Het betrekken van ICT in dit geheel lijkt cruciaal. Naast het feit dat ICT ook aan de HT-projectleiding inzicht kan verschaffen over de al aanwezige controls die bijvoorbeeld opgesteld zijn in het kader van de informatiebeveiliging (ISO27001 / NEN7510 certificeringen). Er bestaat de nodige overlap, waardoor er een groot voordeel voor het grijpen ligt bij de opzet van de beheersing en verantwoording.

Verantwoorden
Doordat de aanwezigen al maanden met het HT-management systeem werken, konden er goede vergelijkingen worden gemaakt over de op te nemen informatie en inrichting van het control framework. Maar ook over de voorbereiding en opzet van de verantwoordingsfase. Men is het er over eens dat dit niet onderschat mag worden en al tijdens fase D (implementatie control framework) meegenomen moet worden.

Het echte zwaartepunt van HT ligt in de jaarlijkse verantwoording, hetgeen aantoont in welke mate de organisatie in control is. Dit begint bij een professionele controle-organisatie, waarbij onderwerpen als controlefunctionarissen, controlefrequenties en controle-instructies goed doordacht moeten worden. De onderlinge adviezen hebben geleid tot enkele ‘best practices’ en inzichten over hoe het Horizontaal Toezicht Management Systeem haar gebruikers hierin geautomatiseerd ondersteunt.

Landelijke ontwikkeling: open koppelvlak
Vanuit de landelijke werkgroep HT-tooling is onlangs besloten dat er een open koppelvlak wordt ontwikkeld. Een belangrijke en positieve stap, die ervoor zorgt dat zorgaanbieders zelf kunnen kiezen welke tool zij willen gebruiken en dat de aansluiting met de verzekeraars altijd geborgd is. Zorgaanbieders krijgen hierdoor alle ruimte om de mogelijkheden in de markt te verkennen en een applicatie te selecteren die past bij de eigen visie en behoeften binnen de organisatie.

Zapphire levert desgewenst (ook namens haar klanten) graag een bijdrage aan de landelijke (product)ontwikkelingen. We staan ervoor open om de opgedane inzichten en gedeelde expertise, tijdens o.a. deze bijeenkomst, verder te delen ten behoeve van de algehele HT-optimalisatie.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over ons Horizontaal Toezicht Management Systeem of nader advies tijdens een demo? Bel of mail ons gerust. We maken graag een afspraak!

Telefoon: 085 – 48 48 170
Mail: info@zapphire.nl
Website: www.htmszorg.nl (ook voor referenties)
Linkedin: htmszorg

 

Het ziekenhuis in Tiel sluit aan op Supportbook en kiest ervoor om al tijdens de implementatiefase van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier gebruik te maken van ons platform. Een verstandige keuze, want dit zorgt ervoor dat de overgang naar beheer -met de daarbij horende periodieke updates-, soepel zal verlopen.

Over ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland ontstond in 1982 toen vier kleine ziekenhuizen in Tiel en Culemborg fuseerden. Het ziekenhuis voelt een sterke verbondenheid met de regio en zet zich in voor een gezonde regio. In november 2018 haalde het ziekenhuis de internationale kwaliteitsaccreditatie JCI (Joint Commission International). Het gouden JCI zegel betekent dat kwaliteit en het continu aandacht hebben voor kwaliteitsverbetering in het DNA zit.

Goed voorbereid naar beheer

Het ziekenhuis heeft gekozen voor het Elektronisch Patiënten Dossier HiX. De planning is dat eind 2019 HiX volledig in gebruik is genomen in de organisatie.

Tijdens de projectfase wordt Supportbook ingericht. Dit versoepelt niet alleen de overgang naar beheer, maar geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om in deze fase al te profiteren van de kracht van ons platform. Zo gaat het ziekenhuis goed voorbereid naar de beheersituatie.

Kennismaken met Supportbook?

Wilt u ook eens zien hoe Supportbook werkt in de praktijk? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo. Bel 085-4848171 of stuur een mailtje naar info@supportbook.nl

Om onze dienstverlening op het gebied van Testautomatisering richting de grootste gebruikersgroep van Supportbook (47 Nederlandse ziekenhuizen) extra kracht bij te zetten, is in samenwerking met onze kennispartner Zorgon/ Quoratio, de Klankbordgroep HiX TestAutomation opgericht. Een logische vervolgstap na het eerdere succes met HiX TestAutomation in het Martini Ziekenhuis.

De klankbordgroep heeft als doel het Team Supportbook te voeden met diepgaande expertise over de werking en het gebruik het ChipSoft ZIS/ EPD  bij onze klanten. Zo draagt de HiX TestAutomation Klankbordgroep o.a. bij aan de totstandkoming van een set generieke testscripts voor ChipSoft HiX; maar ook voor het specialistische maatwerk, draaien deze experts hun handen niet om. Zo zorgen kennis van testautomatisering en kennis van het specifiek onderliggende testobject – in dit geval HiX – voor het allerbeste resultaat.

Maak uitgebreid kennis met de klankbordgroep-leden:

Daan van Oosten

Daan van Oosten

Na zijn studie Information Engineering werd Daan software-consultant bij ChipSoft. Daan werkte onder andere mee aan de implementaties bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Na zijn overstap richting de consultancy (o.a. PinkRoccade Healthcare) waar hij zijn expertise op ZIS/ EPD-vlak verder aanscherpte besloot Daan in 2014 in dienst te gaan bij Medisch Centraal Haaglanden in de rol van adviseur Functioneel Applicatiebeheer/ Sr. Applicatiebeheerder ChipSoft EZIS. Na afronding van deze tijdelijke opdracht koos Daan ervoor verder te gaan als zelfstandig HiX-specialist en bediende hij vele ziekenhuizen in het beheer en de overgang naar de nieuwste versies, releases en versies van het ChipSoft ZIS/EPD.

Zie: https://www.linkedin.com/in/dvanoosten/

Martin van Veen

Martin van Veen

Martin werkt in de periode van 2005 tot 2007 bij ChipSoft als software-consultant en begeleidde in die periode menig implementatietraject van het ZIS/ EPD, met een specialisatie op het vlak van Medicatie, EVS, Logistiek, Apotheek. Na een kleine uitstap richting andere sectoren, besloot Martin in 2009 terug te keren als externe ChipSoft-specialist en bediende hij vanuit de consultancy firma Zorgon menig ziekenhuis bij de inrichting en configuratie van het ChipSoft ZIS/ EPD. In die tijd specialiseerde Martin zich verder in o.a. de aanleverende en financiële modules. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder meer: Erasmus MC, Ikazia, ADRZ, UMCU, Medisch Centrum Haaglanden, Rode Kruis Ziekenhuis, St. Franciscus Gasthuis Vlietland (tegenwoordig), LUMC en ’t Lange Land Ziekenhuis.

Zie: https://www.linkedin.com/in/mlvanveen/

Wouter Gerritsen

Wouter Gerritsen

In de periode 2005-2012 werkte Wouter als lead-consultant financiële modules bij ChipSoft. Wouter kent daarom als geen ander de financierings-systematiek(en), de DOT/DBC-structuur en de daarbij behorende wet- en regelgeving die de zorg rijk is en de wijze waarop dit in het ZIS/ EPD is geïmplementeerd. Na zijn langdurige carrière bij ChipSoft, besloot Wouter in 2012 als externe en onafhankelijk ChipSoft-specialist op te treden en ziekenhuizen te helpen het maximale uit het ZIS/ EPD te halen. Op uiteenlopende vraagstukken hielp Wouter afgelopen jaren het St. Franciscus Gasthuis Vlietland (tegenwoordig), Catharina Ziekenhuis, Reiner de Graaf Groep, LUMC, Pantein, Bergman Clinics, Revant en het Erasmus MC. Met al deze kennis adviseert Wouter heden ten dage Heart for Health in de rol van Chief Software Architect voor de realisatie een revolutionair E-Health platform voor ZBC’s en kleine ziekenhuizen met licht complexe zorg.

Zie: https://www.linkedin.com/in/woutergerritsen/

Ferdi Rienties

Ferdi Rienties

In de periode 2001-2007 werkt Ferdi Rienties als ZIS/EPD specialist, en ontwikkelde Ferdi kennis van de modules: CS-Rontgen, Comez, Episode, overzichtgenerator, reportbuilder, CS-Document, CS-Agenda, CS-Order en meer. Daarna maakt Ferdi de overstap naar de consultancy (Centric Healthcare) om enkele jaren daarna het ruime sop te kiezen als zelfstandig ChipSoft-specialist om een grote groep ziekenhuizen te ondersteunen met zijn specifieke kennis van koppelingen. Ferdi is tegenwoordig breed ingezet als het gaat om de inrichting en configuratie van HiX in o.a. Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Noordwest Ziekenhuis groep, Maxima Medisch Centrum en meer.

Zie: https://www.linkedin.com/in/ferdi-rienties-b399286/

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van HiX TestAutomation, of over de samenstelling en werking van deze klankbordgroep? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer.