De meest gestelde vragen over de testautomatiseringsdienst van Supportbook

Eind 2018 introduceerde Supportbook haar testautomatiseringsdienst. Na een 1e rondgang hebben we direct verschillende ziekenhuizen enthousiast gemaakt. Zo koos het Martini Ziekenhuis ervoor om samen met ons de dienst volwassen te maken en werden we uitgenodigd in het overleg “Samenwerkende ChipSoft Ziekenhuizen” voor een uitgebreide demo. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland selecteerde op basis van een uitgebreid Programma van Eisen ons als dé ideale partner voor het leveren van de geautomatiseerde testoplossing.

Frequently Asked Questions

De hierboven geschetste ontwikkelingen, en met name het uitgebreide Programma van Eisen vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland, leidde tot diverse “veel gestelde vragen”. Deze hebben we  gebundeld en tref je hieronder.

Wat is de visie van Supportbook op testautomatisering?

Even terug naar de basis… Testautomatisering is niet nieuw. Vele organisaties gingen u voor. Met én zonder succes. Anno 2019 blijkt uit wereldwijd onderzoek dat nog maar 24% van de end-to-end business scenario’s geautomatiseerd getest[1] worden. Dat is niet zonder reden.

We leven zo goed als in een wereld waar DevOps de klok slaan; en waar sprake is van Continuous Integration en Continuous Delivery nadat we eerder de Agile werkmethode hebben geadopteerd (zie figuur 1). Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse updates, hotfixes, patches of releases zijn de norm.

Figuur 1: Proces DevOps teams, overzicht terminologie

 

[1] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Wat is jullie werkwijze om onze testscripts te automatiseren?

Supportbook gelooft niet zondermeer in een one-size-fits-all en/of een alles-of-niets benadering.

Primair geloven wij in een aanpak, waarbij we gezamenlijk met onze klanten – liefst gebaseerd op de risico’s van de klant (risk-based testing) – kijken naar de huidige, reeds in Supportbook aanwezige testscripts. In onderling overleg bepalen we samen “wat” en “wanneer” er geautomatiseerd wordt. Zo bepalen we niet alleen de inhoud en omvang, maar ook de kosten van het project.

Naast dat u enkel betaalt voor datgene wat u werkelijk nodig heeft, krijgt u dé scripts die naadloos aansluiten op uw huidige praktijk. Tegelijkertijd heeft u wél het voordeel van de kennis, expertise en de eerdere output die Supportbook in vergelijkbare projecten heeft gerealiseerd. U kunt dus rekenen op uiterste efficiëntie.

Daar waar Supportbook gelijkende klantvragen ziet, werken we samen met klankbordgroepen. Aan de klankbordgroepen nemen experts deel die helpen bij de ontwikkeling van basis-scripts die de belangrijkste risico’s afdekken en snel specifiek voor uw organisatie af-geconfigureerd kunnen worden. Standaard-Maatwerk noemen wij dat. Een recent voorbeeld hiervan is de lancering van onze Klankbordgroep HiX Testautomation.

Wat is de kostenstructuur van Supportbook Testautomation?

Om gebruik te kunnen maken van de testautomatiseringsoplossing, is een uitbreiding van uw huidige Supportbook-licentie nodig. Dit kan eenvoudig via een addendum op de lopende licentie, waarbij enkel wordt betaald voor de voorziening van geautomatiseerde testuitvoering. Immers, alle andere functionaliteiten (bijvoorbeeld: rapportages, dashboards e.d) heeft u al met Supportbook in huis.

Afhankelijk van de hoeveelheid te automatiseren scripts, bepalen we in onderling overleg een project-, beheer- en onderhoudsbudget. Hiermee zorgen we voor de initiële realisatie en daarna – indien nodig blijkt –  voor de continue aansluiting op uw veranderende IT-omgeving. Daarbij kunt u niet alleen leunen op de kennis en expertise van het serviceteam; maar ook op de output uit de klankbordgroep of die uit gelijklopende projecten.

In alle gevallen, zowel voor de korte- als de lange termijn, houdt u grip op de kosten (Total Cost of Ownership).

Hoe is testautomatisering in Supportbook geïntegreerd?

Supportbook is een generieke testmanagement-tool. Dit houdt in dat m.b.v. verschillende testsoorten (bijvoorbeeld een Gebruikers Acceptatie Test) zowel nieuwe functionaliteit (progressie), als bestaande functionaliteit (regressie) van uiteenlopende IT-systemen kan worden getest.

De regressietests hebben een repeterend karakter en lenen zich bij uitstek om geautomatiseerd te worden. Dit levert tijdswinst op in de reguliere tests, waarbij uw medewerkers vrijgespeeld worden voor andere activiteiten. Ook kunt u de tests vaker doorlopen (bijvoorbeeld bij kleinere wijzigingen) waardoor u nog beter de risico’s van veranderingen kunt afdekken.

De testautomatiseringsoplossing is naadloos geïntegreerd in Supportbook. Ofwel, het complete proces van plannen, voorbereiden, specificeren, uitvoeren, beheren en afronden van uw testtrajecten en -runs, blijft u doen zoals u altijd al deed in één en dezelfde tool. Alleen maakt u nu de keuze: wat testen we handmatig? En wat testen we geautomatiseerd?

Figuur 2: Naadloze integratie in Supportbook

 

Hoe automatiseert Supportbook de testscripts en testgevallen?

Voor het automatiseren van de testscripts en testgevallen maakt Supportbook gebruik van specialistische software van derden. Daarbij kiezen we altijd voor dé best passende oplossingen die beschikbaar zijn in de markt en waarvan we de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat deze niet stilstaan. Het domein van testautomatiseringstools werd onlangs nog geduid als een gespreid, gefragmenteerd en niet-georkestreerd landschap[2].

De keuze is daarbij overigens niet beperkt tot één oplossing. Immers, verschillende applicaties (testobjecten) kunnen vragen om verschillende oplossingen. In de praktijk kunnen deze naast elkaar gebruikt worden in Supportbook; overigens zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Zo blijven we recht doen aan onze visie: een generieke testmanagement-tool voor al uw testwerkzaamheden, nu en in de toekomst.

 

[2] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Kan ik zelf (onbeperkt) de geautomatiseerde testscripts starten?

Ja! De geautomatiseerde testscripts kunnen makkelijk, via de daarvoor gebruikelijke en bij u bekende functionaliteit in Supportbook, worden gestart. Dit kunt u 1) zelf en 2) zo vaak doen als u wilt en 3) zonder enige (financiële) beperkingen.

U heeft overigens de mogelijkheid om via Supportbook aan te sturen op een directe uitvoering van het geautomatiseerde testscript, of een geplande uitvoering van het testscript op een later moment of zelfs repeterend (Continuous Testing: bijvoorbeeld elke zondag om 04:00 uur). De resultaten van het testscript worden op dezelfde manier verwerkt als de handmatig uitgevoerde testscripts en -gevallen en kunnen direct mee in het standaard bevindingenproces wat u kent van Supportbook.

Figuur 3: modal-window Supportbook test inplannen

Hoe is de informatiebeveiliging van Supportbook geregeld?

Het product Supportbook en de organisatie erachter (Zapphire B.V.) zijn ISO27001/ NEN7510 gecertificeerd. Tevens worden er periodiek pentesten uitgevoerd op onze software. Met zo’n 65 ziekenhuizen als afnemer van onze verschillende producten, zijn wij ons heel bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken. Dat moet gewoon goed geregeld zijn.

Volgens de wetgeving bent u weliswaar verplicht met geanonimiseerde/ gepseudonimiseerde data te testen, maar we weten ook dat de praktijk weerbarstig is. Mocht er onverhoopt toch een keer ‘tot een uniek persoon herleidbare gegevens’ in de testresultaten terechtkomen, dan is het een veilige gedachte dat alle mogelijke beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door Supportbook zijn getroffen.

 

 

 

 

 

Figuur 4: Supportbook/ Zapphire gecertificeerd door DNV-GL

Supportbook gaat overzees! Na Nederland en België, heeft Supportbook ook Curaçao bereikt. In opdracht van de Curaçaose overheid wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), wat na opening verder gaat onder de naam Curaçao Medical Center (CMC). Voor de ondersteuning van de medische processen wordt een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geïmplementeerd. Supportbook wordt ingezet om het testproces op een efficiënte en professionele wijze te ondersteunen. Een verstandige keuze, want met bijna 50 aangesloten ziekenhuizen, geeft Supportbook toegang tot een enorme bron van inzichten, best-practices en testresultaten. Deze input is van grote waarde en zorgt voor tijdige signalering van potentiële risico’s voor het EPD.

Curaçao Medical Center (CMC)

CMC wordt het nieuwe algemene ziekenhuis op Curaçao. Met dit moderne ziekenhuis met state-of-the-art apparatuur, informatiesystemen en goed geëquipeerd personeel, wil de overheid de gezondheidszorg op Curaçao naar een hoger plan tillen. Het wordt een duurzaam operationeel ziekenhuis met een “Healing Environment” waarbij de patiënt centraal staat. Het ziekenhuis opent in 2019 haar deuren.

Het logo van HNO

Het HNO logo, zie bovenstaand, stelt een divi divi boom voor en elke kleur heeft een betekenis:

Over Curaçao

Curaçao (Papiaments: Kòrsou) is een eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee, voor de kust van Venezuela. Met het onbewoonde Klein Curaçao is Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Tot 10 oktober 2010 was het een onderdeel van de Nederlandse Antillen en het eiland waar de regering van de Nederlandse Antillen zetelde. De hoofdstad en grootste plaats op het eiland is Willemstad, tevens voormalig hoofdstad van de Nederlandse Antillen.

Bron: Wikipedia

Kennismaken met Supportbook?

Wilt u ook eens zien hoe Supportbook werkt in de praktijk? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo (dat kan op locatie of op afstand). Bel 003185-4848171 of stuur een mailtje naar info@supportbook.nl


Waar Supportbook ooit begon als tool (uitsluitend) voor het testen van de Chipsoft releasenotes, is Supportbook inmiddels uitgegroeid tot een volwassen applicatie, die meer dan 75 organisaties ondersteunt in de kwaliteit, veiligheid en efficiency van haar bedrijfsvoering.

In 5 jaar tijd is Supportbook op het gebied van testmanagement zelfs gepromoveerd tot marktleider binnen de Medisch Specialistische Zorg. Meer dan 50 ziekenhuizen vertrouwen dagelijks op de kracht van Supportbook om gecontroleerd wijzigingen door te voeren in de primaire processen. En Supportbook groeit door! Ook de Care sector binnen de zorg (VVT, GHZ en GGZ), de overheid (gemeenten) en woningbouwcorporaties hebben Supportbook sinds medio 2018 omarmd.  

Generieke oplossing
Supportbook ondersteunt al lang niet meer alleen het testen van wijzigingen binnen Chipsoft. Onze klanten zetten Supportbook juist breder in en geven hun volledige testmanagement inmiddels vorm door alle bedrijfskritische applicaties (centraal en decentraal) te testen met Supportbook. Heldere dashboards geven u inzicht en overzicht om maximaal in control te zijn!

Juist de uniforme en vertrouwde werkwijze van Supportbook, is van enorme toegevoegde waarde als de applicatie generiek wordt toegepast. Zo wordt Supportbook anno 2019 ingezet bij de ontsluiting van de releasenotes van o.a.: Unit4, Nedap, Afas, PinkRoccade, Centric, Atos, Ultimo, MIPS, Axians, Allegro, Fortes, Mozard, Philips Labosys, Kidos en RVC. Om maar een greep uit het aanbod te noemen. Een aanbod dat gestaag verder groeit!

Een project in uw organisatie? Benut Supportbook!
Projecten zijn altijd complexen vragen veel van de organisatie. Structuur, overzicht en de juiste informatievoorziening zijn essentieel om alle wijzigingen goed te testen en te laten landen. Supportbook helpt u verder door grip te krijgen op het veranderproces, de grote hoeveelheid nieuwe informatie, gewijzigde functionaliteiten en aansluiting met het bedrijfsproces.

Tevens ondersteunt Supportbook bij het maken van impactanalyses en kunt u het test-, acceptatie- en beheerproces voor de nieuwe omgeving al inrichten en uitrollen. Hierdoor blijft een kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening geborgd en kan de organisatie alle wijzigingen met meer zekerheid accepteren. Dat maakt projecten simpelweg succesvoller en de verantwoording naar stakeholders makkelijker en inzichtelijker.

De kracht van Supportbook breder inzetten?
Dat kan heel eenvoudig! Onze klantadviseurs vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn binnen uw huidige licentie. Is er uitbreiding van uw licentie nodig? Ook dan zijn er heel eenvoudig gerichte addenda af te sluiten voor korte of lange termijn. Zo benut u heel effectief de kracht van Supportbook voor elke applicatie of elk project!

Supportbook in 1 minuut
Supportbook is een SaaS-applicatie die het toetsen, testen, controleren en accepteren van wijzigingen in ICT- en/of bedrijfsvoerende processen vergemakkelijkt, structureert en overzichtelijk maakt. Juist door de intuïtieve en pragmatische opzet, wordt Supportbook als een zeer gebruiksvriendelijke applicatie ervaren. Bekijk onze referenties of ons filmpje en ontdek binnen 1 minuut wat Supportbook voor u kan betekenen!

Demo?
Wij introduceren Supportbook graag bij u! Op locatie of middels een online demo. Hiervoor kunt u ons benaderen, door te bellen met 085 – 48 48 170 of een mail te sturen naar info@supportbook.nl