De meest gestelde vragen over de testautomatiseringsdienst van Supportbook

Eind 2018 introduceerde Supportbook haar testautomatiseringsdienst. Na een 1e rondgang hebben we direct verschillende ziekenhuizen enthousiast gemaakt. Zo koos het Martini Ziekenhuis ervoor om samen met ons de dienst volwassen te maken en werden we uitgenodigd in het overleg “Samenwerkende ChipSoft Ziekenhuizen” voor een uitgebreide demo. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland selecteerde op basis van een uitgebreid Programma van Eisen ons als dé ideale partner voor het leveren van de geautomatiseerde testoplossing.

Frequently Asked Questions

De hierboven geschetste ontwikkelingen, en met name het uitgebreide Programma van Eisen vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland, leidde tot diverse “veel gestelde vragen”. Deze hebben we  gebundeld en tref je hieronder.

Wat is de visie van Supportbook op testautomatisering?

Even terug naar de basis… Testautomatisering is niet nieuw. Vele organisaties gingen u voor. Met én zonder succes. Anno 2019 blijkt uit wereldwijd onderzoek dat nog maar 24% van de end-to-end business scenario’s geautomatiseerd getest[1] worden. Dat is niet zonder reden.

We leven zo goed als in een wereld waar DevOps de klok slaan; en waar sprake is van Continuous Integration en Continuous Delivery nadat we eerder de Agile werkmethode hebben geadopteerd (zie figuur 1). Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse updates, hotfixes, patches of releases zijn de norm.

Figuur 1: Proces DevOps teams, overzicht terminologie

 

[1] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Wat is jullie werkwijze om onze testscripts te automatiseren?

Supportbook gelooft niet zondermeer in een one-size-fits-all en/of een alles-of-niets benadering.

Primair geloven wij in een aanpak, waarbij we gezamenlijk met onze klanten – liefst gebaseerd op de risico’s van de klant (risk-based testing) – kijken naar de huidige, reeds in Supportbook aanwezige testscripts. In onderling overleg bepalen we samen “wat” en “wanneer” er geautomatiseerd wordt. Zo bepalen we niet alleen de inhoud en omvang, maar ook de kosten van het project.

Naast dat u enkel betaalt voor datgene wat u werkelijk nodig heeft, krijgt u dé scripts die naadloos aansluiten op uw huidige praktijk. Tegelijkertijd heeft u wél het voordeel van de kennis, expertise en de eerdere output die Supportbook in vergelijkbare projecten heeft gerealiseerd. U kunt dus rekenen op uiterste efficiëntie.

Daar waar Supportbook gelijkende klantvragen ziet, werken we samen met klankbordgroepen. Aan de klankbordgroepen nemen experts deel die helpen bij de ontwikkeling van basis-scripts die de belangrijkste risico’s afdekken en snel specifiek voor uw organisatie af-geconfigureerd kunnen worden. Standaard-Maatwerk noemen wij dat. Een recent voorbeeld hiervan is de lancering van onze Klankbordgroep HiX Testautomation.

Wat is de kostenstructuur van Supportbook Testautomation?

Om gebruik te kunnen maken van de testautomatiseringsoplossing, is een uitbreiding van uw huidige Supportbook-licentie nodig. Dit kan eenvoudig via een addendum op de lopende licentie, waarbij enkel wordt betaald voor de voorziening van geautomatiseerde testuitvoering. Immers, alle andere functionaliteiten (bijvoorbeeld: rapportages, dashboards e.d) heeft u al met Supportbook in huis.

Afhankelijk van de hoeveelheid te automatiseren scripts, bepalen we in onderling overleg een project-, beheer- en onderhoudsbudget. Hiermee zorgen we voor de initiële realisatie en daarna – indien nodig blijkt –  voor de continue aansluiting op uw veranderende IT-omgeving. Daarbij kunt u niet alleen leunen op de kennis en expertise van het serviceteam; maar ook op de output uit de klankbordgroep of die uit gelijklopende projecten.

In alle gevallen, zowel voor de korte- als de lange termijn, houdt u grip op de kosten (Total Cost of Ownership).

Hoe is testautomatisering in Supportbook geïntegreerd?

Supportbook is een generieke testmanagement-tool. Dit houdt in dat m.b.v. verschillende testsoorten (bijvoorbeeld een Gebruikers Acceptatie Test) zowel nieuwe functionaliteit (progressie), als bestaande functionaliteit (regressie) van uiteenlopende IT-systemen kan worden getest.

De regressietests hebben een repeterend karakter en lenen zich bij uitstek om geautomatiseerd te worden. Dit levert tijdswinst op in de reguliere tests, waarbij uw medewerkers vrijgespeeld worden voor andere activiteiten. Ook kunt u de tests vaker doorlopen (bijvoorbeeld bij kleinere wijzigingen) waardoor u nog beter de risico’s van veranderingen kunt afdekken.

De testautomatiseringsoplossing is naadloos geïntegreerd in Supportbook. Ofwel, het complete proces van plannen, voorbereiden, specificeren, uitvoeren, beheren en afronden van uw testtrajecten en -runs, blijft u doen zoals u altijd al deed in één en dezelfde tool. Alleen maakt u nu de keuze: wat testen we handmatig? En wat testen we geautomatiseerd?

Figuur 2: Naadloze integratie in Supportbook

 

Hoe automatiseert Supportbook de testscripts en testgevallen?

Voor het automatiseren van de testscripts en testgevallen maakt Supportbook gebruik van specialistische software van derden. Daarbij kiezen we altijd voor dé best passende oplossingen die beschikbaar zijn in de markt en waarvan we de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat deze niet stilstaan. Het domein van testautomatiseringstools werd onlangs nog geduid als een gespreid, gefragmenteerd en niet-georkestreerd landschap[2].

De keuze is daarbij overigens niet beperkt tot één oplossing. Immers, verschillende applicaties (testobjecten) kunnen vragen om verschillende oplossingen. In de praktijk kunnen deze naast elkaar gebruikt worden in Supportbook; overigens zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Zo blijven we recht doen aan onze visie: een generieke testmanagement-tool voor al uw testwerkzaamheden, nu en in de toekomst.

 

[2] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Kan ik zelf (onbeperkt) de geautomatiseerde testscripts starten?

Ja! De geautomatiseerde testscripts kunnen makkelijk, via de daarvoor gebruikelijke en bij u bekende functionaliteit in Supportbook, worden gestart. Dit kunt u 1) zelf en 2) zo vaak doen als u wilt en 3) zonder enige (financiële) beperkingen.

U heeft overigens de mogelijkheid om via Supportbook aan te sturen op een directe uitvoering van het geautomatiseerde testscript, of een geplande uitvoering van het testscript op een later moment of zelfs repeterend (Continuous Testing: bijvoorbeeld elke zondag om 04:00 uur). De resultaten van het testscript worden op dezelfde manier verwerkt als de handmatig uitgevoerde testscripts en -gevallen en kunnen direct mee in het standaard bevindingenproces wat u kent van Supportbook.

Figuur 3: modal-window Supportbook test inplannen

Hoe is de informatiebeveiliging van Supportbook geregeld?

Het product Supportbook en de organisatie erachter (Zapphire B.V.) zijn ISO27001/ NEN7510 gecertificeerd. Tevens worden er periodiek pentesten uitgevoerd op onze software. Met zo’n 65 ziekenhuizen als afnemer van onze verschillende producten, zijn wij ons heel bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken. Dat moet gewoon goed geregeld zijn.

Volgens de wetgeving bent u weliswaar verplicht met geanonimiseerde/ gepseudonimiseerde data te testen, maar we weten ook dat de praktijk weerbarstig is. Mocht er onverhoopt toch een keer ‘tot een uniek persoon herleidbare gegevens’ in de testresultaten terechtkomen, dan is het een veilige gedachte dat alle mogelijke beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door Supportbook zijn getroffen.

 

 

 

 

 

Figuur 4: Supportbook/ Zapphire gecertificeerd door DNV-GL

Supportbook gaat overzees! Na Nederland en België, heeft Supportbook ook Curaçao bereikt. In opdracht van de Curaçaose overheid wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), wat na opening verder gaat onder de naam Curaçao Medical Center (CMC). Voor de ondersteuning van de medische processen wordt een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geïmplementeerd. Supportbook wordt ingezet om het testproces op een efficiënte en professionele wijze te ondersteunen. Een verstandige keuze, want met bijna 50 aangesloten ziekenhuizen, geeft Supportbook toegang tot een enorme bron van inzichten, best-practices en testresultaten. Deze input is van grote waarde en zorgt voor tijdige signalering van potentiële risico’s voor het EPD.

Curaçao Medical Center (CMC)

CMC wordt het nieuwe algemene ziekenhuis op Curaçao. Met dit moderne ziekenhuis met state-of-the-art apparatuur, informatiesystemen en goed geëquipeerd personeel, wil de overheid de gezondheidszorg op Curaçao naar een hoger plan tillen. Het wordt een duurzaam operationeel ziekenhuis met een “Healing Environment” waarbij de patiënt centraal staat. Het ziekenhuis opent in 2019 haar deuren.

Het logo van HNO

Het HNO logo, zie bovenstaand, stelt een divi divi boom voor en elke kleur heeft een betekenis:

Over Curaçao

Curaçao (Papiaments: Kòrsou) is een eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee, voor de kust van Venezuela. Met het onbewoonde Klein Curaçao is Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Tot 10 oktober 2010 was het een onderdeel van de Nederlandse Antillen en het eiland waar de regering van de Nederlandse Antillen zetelde. De hoofdstad en grootste plaats op het eiland is Willemstad, tevens voormalig hoofdstad van de Nederlandse Antillen.

Bron: Wikipedia

Kennismaken met Supportbook?

Wilt u ook eens zien hoe Supportbook werkt in de praktijk? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demo (dat kan op locatie of op afstand). Bel 003185-4848171 of stuur een mailtje naar info@supportbook.nl

Na het Martini Ziekenhuis, heeft ook Franciscus Gasthuis & Vlietland (FG&V) besloten te starten met het geautomatiseerd testen met Supportbook. Vanuit hun vertrouwde Supportbook omgeving gaan ook zij geautomatiseerde testruns draaien. In eerste instantie voor het testen van HiX, maar in de toekomst gaan daar zeker meer applicaties bij komen.

Pragmatische aanpak

Het geautomatiseerd testen met Supportbook kent een pragmatische aanpak. De klant kiest welke scripts geautomatiseerd worden en op welke termijn. De omvang en duur van het project wordt dus zelf bepaald en vooraf afgestemd.

Een geautomatiseerd script is na oplevering beschikbaar in de Supportbook omgeving en naar wens in te plannen of direct te laten draaien. De resultaten zijn volledig geïntegreerd in Supportbook en beschikbaar via de vertrouwde dashboards en rapportages.

Het gestructureerde testproces wat we al enige tijd in Supportbook naar tevredenheid uitvoeren kunnen we nu verder professionaliseren door de regressietesten geautomatiseerd te laten verlopen. Dit geeft een consequentere en hogere kwaliteit van het huidige testproces.

Birthe de Kreek – Trouwborst, Teammanager Applicatiebeheer

Generieke oplossing

FG&V start met het geautomatiseerd testen van HiX, maar heeft nog veel meer potentieel. Supportbook wordt namelijk al jaren breed binnen het ziekenhuis gebruikt. Op termijn zal ook gekeken worden naar de regressiescripts van andere applicaties. En dat kan eenvoudig, want de oplossing is volledig generiek en dus niet gebonden aan een specifieke applicatie.

Advies

Naast de “technische” oplossing om repeterende werkzaamheden te automatiseren, kan Supportbook ook op inhoud adviseren. In maart dit jaar is de HiX Testautomation klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep heeft diepgaande expertise over de werking en het gebruik van het ChipSoft ZIS/ EPD. Zij helpen team Supportbook en onze klanten om tot dé beste oplossing te komen. En dat is hoe Supportbook graag te werk gaat, samen ontwikkelen met klanten met de gebruikerservaring als uitgangspunt.

Meer weten?

Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte. Voor vragen, meer informatie of een demo op locatie, kunt u ook altijd contact opnemen via 085-4848170 of info@supportbook.nl