Op 26 en 28 november stonden de eerste Supportbook opleidingsdagen op het programma. Vanuit diverse organisaties door heel Nederland, namen ruim 30 professionals deel aan de basis- en/of gevorderde opleiding. Het waren succesvolle dagen, waarin veel kennis werd uitgewisseld over Supportbook en het inrichten of optimaliseren van testprocessen. Ook voor komend jaar is het voornemen om de opleidingsdagen te continueren.

‘Een geslaagde dag met een goede locatie en veel ruimte voor interactie’
Anja Versteegden, applicatie coördinator bij Viecuri Medisch Centrum

Basisopleiding
Tijdens de basisopleiding kwamen diverse onderwerpen aan bod, waarbij de fundamentele inrichtingscomponenten van Supportbook werden doorlopen. Van het inrichten van dossiers tot het uitzetten van testruns, er werd veel kennis uitgewisseld en gesproken over best practices. Vooral het interactieve aspect en het sparren over opgedane ervaringen, werd alom gewaardeerd en als zeer waardevol gezien. De deelnemers gingen met de nodige nieuwe inzichten naar huis.

‘Goed kunnen sparren met vakgenoten en nieuwe zaken geleerd die direct toepasbaar zijn’
Paula Brinkman, test- en releasemanager bij Franciscus Gasthuis & Vlietland

‘Een informatieve sessie die mij veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd’
Joerie van der Kwaak, coördinator applicatiebeheer bij Alrijne Ziekenhuis

Gevorderde opleiding
Met de verdiepende sessie, werden de meer ervaren gebruikers van Supportbook getraind in het zo breed mogelijk benutten van de applicatie binnen hun organisatie. Hierbij stonden thema’s als ketentesten, bevindingenbeheer en koppelingen met andere systemen op het programma. Ook hier werd er volop gediscussieerd over de meest uiteenlopende ervaringen, om zo te komen tot nieuwe inzichten. Daarbij zijn leuke initiatieven ontstaan en netwerken uitgebreid.

‘Duidelijke voorbeelden, met een goede balans tussen praktijk, vakkennis en de applicatie’
Frank de Vries, functioneel beheerder bij Gemeente Emmen 

Opleidingsdagen in 2020
Gezien de grote animo en de enthousiaste reacties, zijn we voornemens om ook in 2020 weer een nieuwe reeks opleidingsdagen te plannen. Houd daarvoor onze nieuwsbrief en LinkedIn pagina in de gaten. Hier zullen we begin volgend jaar meer informatie delen. Wij hopen dan weer op net zoveel belangstelling. Tot slot, bedanken wij uiteraard alle huidige deelnemers voor hun input en feedback. Het waren waardevolle dagen! Tot in 2020!

‘Kundige trainers die de inhoud op een boeiende wijze overbrengen’
Kenan Hodzic, functioneel beheerder bij Reinier de Graaf Gasthuis