Berichten

Deventer Ziekenhuis voldoet met HiXPort aan strenge wetgeving in 2018

,
Supportbook ondersteunt bijna 45 ziekenhuizen in de dagelijkse uitvoering van hun test- en acceptatieprocessen. Hoewel niet gewenst, wordt er toch nog regelmatig met productiedata getest. Het organiseren van een test- of acceptatieomgeving, welke is voorzien van een beperkte dataset met geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens, blijkt in de praktijk namelijk nog niet zo eenvoudig.Hier komt de wetgeving om de hoek kijken: privacywetgeving verbiedt het gebruik van echte persoonsgegevens voor testdoeleinden.

Testen met productie-data, mag dat?

,
Mogen organisaties na de inwerkingtreding van de AVG nog wel testen met echte klantgegevens?Als binnen een organisatie persoonsgegevens worden verwerkt, moet vooraf worden geformuleerd voor welk doel deze verwerking plaatsvindt en op basis van welke grondslag. Het ligt voor de hand dat er dan voornamelijk wordt gedacht vanuit de primaire bedrijfsprocessen. Een webwinkel moet bestellingen kunnen afhandelen. Een ziekenhuis behandelt en verzorgt patiënten. Een uitkeringsinstantie verstrekt uitkeringen aan mensen die daar recht op hebben.  

Code24 professionaliseert processen met Supportbook

,
Code24 ontwikkelt en levert web-gebaseerde en eenvoudig te gebruiken oplossingen aan zorgorganisaties waarmee deze beschikken over één overzichtelijk en compleet beeld van alle medische gegevens van patiënten en cliënten. Van een medische database, tot een verwijs- en rapportagemodule of en cliëntenportaal voor zorgorganisaties.