Berichten

Supportbook implementeert online Servicedesk

,
Bij de ontwikkeling van Supportbook is een belangrijk uitgangspunt, dat gebruikers er snel zelfstandig en efficiënt mee moeten kunnen werken. Met andere woorden; geen ingewikkelde handelingen of onoverzichtelijke indelingen. Supportbook is intuïtief in gebruik en implementeren kan op eigen tempo en kracht. Toch kunnen zich onverwachte zaken voordoen of vragen ontstaan waarbij extra ondersteuning prettig is. Daarom hebben wij een servicedesk die bereikbaar is voor alle vragen en opmerkingen.

Patiëntgegevens anonimiseren en pseudonimiseren met HiXPort

,
Het testen van ChipSoft HiX is cruciaal. Door snel veranderende eisen en wensen van onder andere patiënten, wordt er regelmatig nieuwe functionaliteit toegevoegd aan ChipSoft HiX. Gevolg hiervan is dat goed en betrouwbaar testen steeds belangrijker wordt. Dat gebeurt geregeld met echte patiëntgegevens, omdat die de betrouwbaarste testresultaten geven.