Naar boven

Wij hebben antwoorden.

Met onderstaande service- & supportoplossingen ondersteunen wij u bij de keuze voor en ingebruikname van Supportbook. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan direct contact met ons op!

 • Hoeveel gebruikers kunnen tegelijkertijd in de applicatie werken?

  Supportbook biedt ongelimiteerd gebruik aan uw organisatie. De applicatie is stabiel en robuust genoeg om grote hoeveelheden gebruikers tegelijkertijd veilig en snel te bedienen.

 • Is Supportbook wel veilig?

  Ja. Het platform Supportbook is laag voor laag zorgvuldig opgebouwd om de grootst mogelijke veiligheid te bieden.

  Om te beginnen wordt Supportbook gehost op een solide infrastructuur bij Cloud VPS. Cloud VPS is gecertificeerd voor de security standaarden ISO 27001 en NEN 7510. Daarnaast zijn met Cloud VPS service-overeenkomsten gesloten voor een adequaat beheer en onderhoud van de gebruikte infrastructuur-componenten voor optimale performance, continuïteit en beschikbaarheid van de dienst.

  De applicatie wordt ontwikkeld met gekwalificeerde ontwikkelaars die gebruikmaken van bewezen technologieën. Bij de ontwikkeling van Supportbook houden wij ons aan de OWASP / Secure coding richtlijnen voor het realiseren van een veilige web-applicatie.

  Om onze veiligheid en kwaliteit daadwerkelijk aan te tonen, laten we periodiek een penetratietest door InsiteSecurity uitvoeren. Verklaringen omtrent deze uitgevoerde tests kunt u bij ons uitvragen.

 • Wat is de implementatieduur van Supportbook?

  Omdat Supportbook via internet wordt aangeboden is uitsluitend een organisatorische implementatie nodig.

  De implementatie start met een kennisoverdracht van één dagdeel aan enkele medewerkers die volgens het train-de-trainer principe bekend worden gemaakt met de administrator-functionaliteit in Supportbook.

  Na de kennisoverdracht kunnen de medewerkers zelfstandig en in eigen tempo de verdere uitrol binnen de organisatie verzorgen. Concreet gaat het dan om het autoriseren van collega’s voor toegang tot Supportbook en het (gefaseerd per testgroep) uitrollen van de testfunctionaliteit binnen de beheer- en gebruikersorganisatie.

  Uit ervaring is gebleken dat de totale inspanning voor een organisatiebrede ingebruikname van Supportbook slechts enkele dagen bedraagt.

 • Welke eisen worden aan onze IT-infrastructuur gesteld?

  Supportbook is een web-based applicatie en wordt via het internet (te raadplegen met een webbrowser) aan de gebruikers aangeboden. Supportbook werkt optimaal vanaf Internet Explorer 8.0 of hoger. Daarnaast ondersteunen we standaard moderne webbrowsers als Chrome en FireFox.

Best practices

 • Checklist implementatie voorbereiding

  De implementatie van Supportbook start met een halve dag instructie aan enkele medewerkers binnen uw organisatie. Tijdens de instructie worden de medewerkers bekend gemaakt met de administrator-functionaliteit in Supportbook. Tegelijkertijd wordt er samen met onze opleider de Supportbook-omgeving voor uw organisatie geconfigureerd en ingericht.

  Ter voorbereiding bieden we u een checklist aan zodat alle noodzakelijke en gewenste informatie (denk bijvoorbeeld aan de uit te delen autorisaties) etc. tijdens de implementatiedag aanwezig is.

 • Plan van Aanpak (2 A4-tjes)

  Handig document voor het afdelingshoofd/ de teamleider/ coördinator die aan de slag wil met Supportbook en zijn of haar omgeving wil informeren over de aanleiding, achtergrond, businesscase en te nemen stappen.

 • Presentatie voor Testgroep

  Supportbook kan stapsgewijs in uw organisatie uitgerold worden. Zo kunt u bijvoorbeeld testgroep voor testgroep in uw eigen tempo bij het nieuwe testproces gaan betrekken. Deze presentatie bevat een aantal sheets die bij de kick-off meeting per testgroep (in het team-/ afdelingsoverleg) gedeeld kunnen worden.

 • Quick Reference Card

  Idee voor een Quick Reference Card op 1 A4. Gemaakt door één van de deelnemende instellingen welke zij hebben uitgereikt aan testers, superusers en (decentraal) functioneel (applicatie) beheerders om hen snel bekend te maken met de mogelijkheden van Supportbook.

Trainingen & workshops en scans

 • Admin-training/ Train-de-trainer instructie

  Deze training duur een halve dag en maakt standaard onderdeel uit van de implementatie van Supportbook.

  In deze training worden medewerkers van uw organisatie opgeleid in het gebruik van de administrator-functionaliteit van Supportbook. Met deze kennis kunnen ze op eigen kracht het platform verder inrichten en uitdragen naar de rest van de organisatie.

 • Test (management) essenties

  Deze training is niet noodzakelijk voor het gebruik van Supportbook. De training kan worden ingezet als u serieuze stappen wilt maken in het professionaliseren van uw test- en acceptatiebeleid.

  In deze één daagse training leiden we testcoördinatoren, (decentrale) functioneel (applicatie) beheerders en super-users op in de essenties van het testen en testmanagement.

  De inhoud van de training is gebaseerd op het TMap testframework, en wordt verzorgd in samenwerking met een geaccrediteerde TMap opleider. De opleider is bekend is met de functionaliteit in Supportbook en heeft uitgebreide zorgervaring.

 • Volwassenheidsscan voor uw testproces/-organisatie (NU TIJDELIJK GRATIS)

  Wilt u ook graag weten hoe uw organisatie presteert bij het toetsen, testen en accepteren van wijzigingen in de informatievoorziening? Met onze volwassenheidsscan bieden we onafhankelijk inzicht in de volwassenheid van uw testprocessen en testorganisatie.

  U ontvangt niet alleen een analyse van uw huidige situatie. Ook vertellen wij u hoe u het testen, toetsen en accepteren kunt verbeteren en versnellen, en waar en hoe u kosten kunt besparen.

  Bekijk hier de uitgebreide informatie over de testvolwassenheidsscan.

Advies, coaching en begeleiding

 • Professionaliseren van uw Functioneel Beheer in 5 sessies

  Supportbook draagt bij aan een professionelere uitvoering van de functioneel beheer processen in uw organisatie. Maar Functioneel Beheer is vooral ook ‘mensenwerk’.

  Met het aanbod ‘Professionaliseren van uw Functioneel Beheer in 5 sessies’ (aangeboden door Zorgon) wordt een vastomlijnd programma geboden aan uw functioneel beheer afdeling/ – team om van daaruit op eigen kracht de activiteiten en de organisatie van het functioneel beheer verder te stroomlijnen en te professionaliseren. Het BiSL Framework (dé standaard voor de inrichting en borging van het functioneel beheer) neemt daar een belangrijke plaats in, met mogelijkheden tot certificering voor uw medewerkers.

  Het traject ziet er als volgt uit:

  • Voorbespreking uitgangspunten met opdrachtgever + diepte-interview
  • Participatie in afdelingsoverleg(gen) om zicht te krijgen op wat er speelt en leeft
  • Persoonlijke interviews met de medewerkers van de afdeling
  • Sessie 1: Nut, noodzaak en urgentie van professioneel gestuurd IM / FB
  • Sessie 2: BiSL als hulpmiddel voor de inrichting en uitvoering van IM / FB
  • Sessie 3: Het Team als belangrijke succesfactor in de doorontwikkeling
  • Sessie 4: Gezamenlijk actieplan: wat moeten we maken, leren en inpassen?
  • Sessie 5: BiSL-examentraining, waarna periode van zelfstudie volgt en uiteindelijk BiSL-examen

  Benieuwd naar deze invulling? Lees over de ervaringen in het Antonius Ziekenhuis Sneek met deze aanpak.