Skip to main content

Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. Supportbook verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Aanvraag

Indien u via deze website contact met ons opneemt, vragen wij naar uw naam en e-mailadres. Na het verwerken van uw (aan)vraag of opmerking worden die gegevens vernietigd.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven van en door Supportbook. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

 

Algemene privacyverklaring

Hieronder leest u de algemene privacyverklaring die van toepassing zijn op de website en dienst Supportbook.

 

Persoonsgegevens

Supportbook verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Supportbook en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, demoaanvraag of nieuwsbriefaanmelding hebt ingevoerd. Supportbook kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IP-adres.
  • Uw user-avatar / profielfoto.
  • Uw functie.

 

Waarom heeft Supportbook deze gegevens nodig?

Supportbook verwerkt uw contactgegevens (contactformulier, demoaanvraag)  om contact voor u op te nemen voor deze doeleinden.

Supportbook verwerkt uw contactgegevens in geval van een nieuwsbriefaanmelding om u te voorzien van nieuwsbrieven.

Supportbook verwerkt gegevens zoals naam, e-mail,  IP-adres, functie en profielfoto voor de werking van diensten Supportbook.

Daarnaast kan Supportbook uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang bewaart Supportbook uw gegevens?

Supportbook bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Uw gegevens delen met anderen

Supportbook verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Websitebezoek

Op de website van Supportbook worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Supportbook gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en zijn nooit terug te herleiden naar een specifiek naam en rugnummer. Tevens worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Tevens worden deze gegevens geregistreerd om ongewenst gedrag (i.h.k.v. informatiebeveiliging) op te sporen.

 

Dienstenbezoek

Voor Supportbook worden de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag. Supportbook gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en zijn nooit terug te herleiden naar een specifiek naam en rugnummer. Tevens worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Tevens worden deze gegevens geregistreerd om ongewenst gedrag (i.h.k.v. informatiebeveiliging) op te sporen.

 

Recht op inzage, wijziging, overdracht en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te ontvangen voor overdracht en om te verwijderen. U kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@supportbook.nl. Supportbook zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Informatiebeveiliging

Supportbook neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites en producten van Supportbook maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat gegevens versleuteld worden verstuurd. Tevens is Supportbook ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en laten wij ons product regelmatig pentesten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Supportbook verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Supportbook op.

Adres: AG Bellstraat 45-03, 7903 AD Hoogeveen

Telefoon: 085 – 020 58 68

Email: info@supportbook.nl