Skip to main content

Regressietesten uitgelegd (inclusief tips!)

maart 3, 2020november 1st, 2021

Wat is een regressietest?

Een systeem of softwarepakket wordt voortdurend gewijzigd of uitgebreid. Bij het uitvoeren van aanpassingen is het mogelijk dat onbedoeld fouten in ongewijzigde delen van de software ontstaan, waardoor de kwaliteit van de software achteruit gaat. Dit verschijnsel heet regressie. Een regressietest is erop gericht om te controleren dat ongewijzigde onderdelen van de software nog goed werken na het doorvoeren van een wijziging.

Een regressieset uitgelegd

Een regressietest is vooral een hertest. De testen die je in een regressietest uitvoert, heb je vaak al eerder uitgevoerd. De testset die je gebruikt voor een regressietest heet een regressieset. Het is aan te raden alle testgevallen die je maakt (voor het testen van wijzigingen) ook in de regressietest op te nemen. Een regressietest bevat vaak alle testgevallen, maar dit hoeft niet altijd. Als je een goede risicoanalyse uitvoert of de wijziging is klein en je hebt veel vertrouwen dat er alleen maar regressie kan optreden in een deel van het systeem, dan kun je de regressietest inperken.

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je je regressietest goed beheert: dat je eenvoudig alle testgevallen kunt selecteren die te maken hebben met een wijziging. Een regressietest uitvoeren vaak een behoorlijke inspanning. Je moet daarom goed weten wie welke tests kan en moet uitvoeren: een poliklinisch medewerker tandheelkunde kan de regressietest voor de intensive care waarschijnlijk niet uitvoeren.

Bovendien zullen er regressietesten zijn die ketentesten zijn: ketens van systemen, maar ook procesketens van afdelingen of zelfs organisaties. Zo’n test moet je gecoördineerd uitvoeren: iedereen moet zijn taak weten en kunnen inzien wat de status van testen door anderen is. Zo kan iedereen zijn taak efficiënt uitvoeren. Een goede administratie van de regressieset én de regressievoortgang zijn dus noodzakelijk.

Een voorbeeld van een regressietest

De patiëntinformatie wordt uitgebreid met gegevens vanuit een apparaat die patiënten zelf bij zich dragen. Deze gegevens moeten worden ingevoerd, er moet een koppeling komen en vervolgens zullen afdelingen in verschillende situaties gebruik willen maken van de gegevens. De eerste testen (nog geen regressietest) vinden plaats als een project, hieraan doen alle afdelingen mee. Als de tests geslaagd zijn gaan de wijzigingen live.

Bij een volgende versie van de software worden een aantal kinderziekten opgelost. Een knop wordt verplaatst, een overzicht wordt uitgebreid en andere afdelingen worden aangesloten.

Dit wordt getest, maar je wilt ook weten of andere afdelingen de juiste gegevens nog kunnen inzien. Bovendien wil je de werking van het gehele proces controleren, omdat er veel van afhangt. In zo’n situatie wil je alle testen uit het eerste project kunnen herhalen: een regressietest.

Je hebt dan een administratie nodig waarin je kunt bijhouden welke testgevallen uitgevoerd moeten worden, in welke volgorde dat moet gebeuren, wie wat test en wat de testvoortgang is.

Tips!

Let bij regressietesten altijd op de volgende zaken:

  1. Pas op voor een te groot vertrouwen in de regressieset. Als je testers de tests een aantal keer hebben uitgevoerd en ze vinden steeds geen fouten, dan moet je je afvragen of ze de tests nog wel met aandacht uitvoeren, of de set niet verouderd is, of de regressieset niet te groot is en of je misschien andere testers moeten inzetten.
  2. Regressietesten betekent herhaling en steeds hetzelfde doen is vaak vervelend. Met deze tips zorg je dat je testers gemotiveerd blijven:
    1. Laat je testers eens andere onderdelen testen of vraag andere gebruikers om te testen.
    2. Maak van regressietesten een gezamenlijk feestje. Regressietesten moet je in principe gezamenlijk uitvoeren, in één ruimte, op één moment en met alle afdelingen en beheerders. Dat is overzichtelijk, stimulerend, efficiënt, inspirerend én gezellig! Bovendien leren verschillende afdelingen en medewerkers dan van elkaar.
    3. Vraag een testprofessional om te beoordelen wat er nodig is om (een deel van) de regressietesten te automatiseren. Let wel op: testautomatisering vraagt investering en onderhoud, hierdoor is het niet altijd kosteneffectief!
  3. Zorg dat je de regressietesten goed onderhoudt. Bekijk goed wat de gevolgen zijn van wijzigingen voor de regressieset: moeten testgevallen worden bijgewerkt, toegevoegd of verwijderd?
  4. De rol van de testcoördinator is belangrijk: zij moet met een aantal ervaren medewerkers en beheerders de risico’s analyseren, zorgen dat nieuwe risico’s met testgevallen worden gedekt en een regressieset selecteren. Van daaruit moet zij de testers hun testopdracht geven en monitoren wat de voortgang is en wie wanneer aan zet is om acties uit te voeren in bijvoorbeeld ketentestgevallen.

Meer weten over regressietesten?

Supportbook is een ideale tool om regressietesten op te zetten, te onderhouden, de testuitvoering aan te sturen en te monitoren. Bel 085-4848170 of stuur een mailtje naar info@supportbook.nl voor een vrijblijvende demo!