Releasevulling

Zapphire – maker van Supportbook – werkt volgens het Agile Scrum principe en onderhoudt actief een backlog al van waaruit de releases worden gevuld.

Releaseplanning

Zapphire hanteert een releasebeleid, waarbij eens per 4 weken wordt gereleased. Uiterlijk de laatste maand van het kalenderjaar worden de 4-wekelijkse releasedata voor het nieuwe jaar vastgesteld.

Releasekalender 2020

 • Donderdag 30-1-20
 • Donderdag 27-2-20
 • Donderdag 26-3-20
 • Donderdag 23-4-20
 • Donderdag 21-5-20
 • Donderdag 18-6-20
 • Donderdag 16-7-20
 • Donderdag 13-8-20
 • Donderdag 10-9-20
 • Donderdag 8-10-20
 • Donderdag 5-11-20
 • Donderdag 3-12-20

Realisatie & Acceptatie

De ontwikkelcapaciteit wordt idealiter gelijkmatig verdeeld over de releases. Elke releases is voorafgegaan door een uitgebreide testperiode, waarbij er zowel handmatig als geautomatiseerd getest wordt door Zapphire.

Go-live

Releases worden gedurende het onderhoudsvenster (vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA)) live gebracht. Tijdens het updateproces zijn een solide backup en een rollback-scenario voorhanden.

Overdracht

Elke release is voorzien van releasedocumentatie, en maakt integraal onderdeel uit van de applicatie, vanaf ‘het dashboard’ te raadplegen. Een week na het releasen verzorgt Zapphire een Webinar waarin de verbeterde en nieuwe functionaliteiten aan administrators en/ of superusers wordt toegelicht. De Webinar wordt opgenomen en naderhand bij de releasedocumentatie gevoegd.

Releasenotes in Supportbook

Patches

In uitzonderingssituaties kan Zapphire besluiten een ‘Patch’ uit te brengen. Een ‘Patch’ is te herkennen aan de ‘.x’ getal-vermelding achter een release.

Aanvullende vragen over ons releasebeleid? Neem gerust contact met ons op.