Skip to main content

Santiz Ziekenhuizen starten met innovatief Horizontaal Toezicht Management Systeem!

december 19, 2018oktober 27th, 2021

Met het in gebruik nemen van het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS), zet Santiz als eerste organisatie in Nederland de toon richting de toekomst. Met de krachtige Horizontaal Toezicht Tool (zie ook HTMSzorg.nl), streeft Santiz haar ambities na om HT efficiënt te implementeren en effectief te borgen binnen de organisatie. Betrokkenheid, grip en overzicht binnen Horizontaal Toezicht creëert Santiz nu vanuit één tool. Hierdoor is de organisatie in staat om haar communicatie met stakeholders en verantwoording richting de verzekeraars verder te optimaliseren.

Over Santiz

Santiz is de naam voor de overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (Winterswijk) en het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem). Sinds 2017 zetten beide ziekenhuizen zich samen in voor het behoud van hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg in de Achterhoek. Door de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen en elkaars deskundigheden en capaciteiten te benutten, zien de ziekenhuizen de kans om de ziekenhuiszorg ook in de toekomst van het beste niveau en dichtbij de patiënt aan te blijven bieden.

Continu verantwoording

De beheersingsdoelstellingen, risico’s en beheersingsmaatregelen (opgenomen in het Control Framework) dienen als basis voor de jaarlijkse verantwoording. De verantwoording over opzet, bestaan en werking van de beheersingsmaatregelen vergt een goed ingerichte controle organisatie. Dit is ‘Where the magic happens’ en kan niet worden onderschat! Het HT-management systeem faciliteert en automatiseert (eenmalige inrichting) het controleproces door de controles zo dicht mogelijk bij de bron te leggen. Teams en functionarissen worden zo op praktische wijze betrokken en mede verantwoordelijk gemaakt bij de verantwoording. Uiteraard worden de controleresultaten aangetoond in overzichtelijke dashboards en ontsloten middels heldere rapportages. Adequaat en aantoonbaar in control!

Over Zapphire (ISO 27001 / NEN 7510 gecertificeerd)

De afgelopen 5 jaar heeft Zapphire een uitgebreid trackrecord opgebouwd binnen de zorg. Ruim 60 zorgaanbieders (grotendeels ziekenhuizen) maken al gebruik van de applicaties van Zapphire. Het Horizontaal Toezicht Management Systeem is het nieuwste product in het portfolio van Zapphire en benut volledig het succes en de kracht van Supportbook binnen de zorgmarkt. Supportbook heeft een bewezen staat van dienst (actief binnen 45 ziekenhuizen, bijna 4000 gebruikers en ruim 325.000 tests / controles uitgevoerd) en is marktleider op het gebied van testmanagement in de zorg. Door Supportbook te integreren binnen het HTMS, ontstaat er één tool die de volledige PDCA-cyclus achter HT borgt en het verantwoordingsproces (fase E: controle opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen) automatiseert en stevig verankert binnen organisaties.

Ook kennismaken met het Horizontaal Toezicht Management Systeem?

Neem gerust contact met ons op en wij verzorgen graag een demo op locatie. Bel 085-4848170 of stuur een email naar info@zapphire.nl