Skip to main content

Supportbook in 2016? “We worden steeds volwassener”

januari 20, 2016november 8th, 2021

In 2016 gaat Supportbook zijn derde levensjaar in. In die tijd is het platform enorm gegroeid: meer aangesloten organisaties, meer gebruikers en meer functionaliteiten. Maar ook het team achter Supportbook zette grote stappen.

In deze update staat Bas van Dijk, producteigenaar van Supportbook, stil bij de laatste stand van zaken en geeft hij een overzicht van de acties waarmee Supportbook zich in 2016 ontwikkelt en wat u kunt verwachten aan nieuwe verbeteringen.

Een volwassen platform

“We worden steeds volwassener. Het is daarbij de uitdaging om onze lenigheid en snelheid als organisatie en team niet te verliezen.” Dat stelt Bas van Dijk, producteigenaar van Supportbook. Volwassenheid is niettemin cruciaal, want met zo’n grote gebruikersgroep die op de dagelijks beschikbaarheid van het platform rekent, is het nodig zaken goed te organiseren en te borgen.

“Onze klanten en gebruikers kunnen op ons blijven rekenen. In 2016 bouwen we verder aan de kwaliteit en veiligheid. Hiervoor hebben we het afgelopen jaar een stevige fundering gelegd. Ook zullen we wederom nieuwe functionaliteiten op leveren die ervoor zorgen dat we met elkaar ‘samen slim werken’.”

Veiligheidscertificeringen voor ISO27001/NEN7510/BIG en BIR van start

“De thema’s Informatiebeveiliging en Privacy maken sinds de start van Supportbook deel uit van ons dagelijkse activiteiten. Zo werken onze ontwikkelaars volgens de OWASP-veiligheidsrichtlijnen en laten wij periodiek een penetratietest uitvoeren op Supportbook.”

Van Dijk benadrukt dat hij ‘informatiebeveiliging’ tot in iedere vezel binnen het bedrijf gaat borgen. “Zeker vanwege de Wet Meldplicht Datalekken die net van kracht is, staat dit onderwerp (weer) terecht hoog op de agenda bij onze klanten.” Certificering voor ISO27001/NEN7510/BIG en BIR (de internationale en branche specifieke standaarden voor informatiebeveiliging) is daarom een logische vervolgstap om de betrouwbaarheid richting klanten, gebruikers en partners te garanderen. “Nu én in de toekomst. De firma Control Solutions International begeleidt ons in de certificering. We verwachten deze nog voor de zomer te halen.”

Versterking service en support

“Wij gaan uit van de kracht van onze klanten. Supportbook hebben wij daarom zo ontwikkeld, dat we deze in slechts één implementatie- en opleidingsdag kunnen opleveren en overdragen. Daarna kan elke organisatie het platform in haar eigen tempo en op eigen kracht uitrollen richting de betrokken afdelingen en teams.” Bovendien, zo benadrukt Van Dijk, zorgt Supportbook er zo voor dat de kosten voor implementatie en gebruik beperkt blijven.

“Inmiddels hebben we bij ruim 25 functioneel (applicatie)beheerteams het gebruik en de implementatie van Supportbook beoordeeld. Het merendeel slaagt er prima in zijn beheer- en projectdoelstellingen te halen. Jammer genoeg blijft een enkeling achter. Omdat we natuurlijk willen dat iedereen het maximale uit het platform haalt, gaan we het gebruik ondersteunen en faciliteren.”

Het team achter Supportbook wordt daarom sinds vier maanden ondersteund door Sjoerd Nauta, die één dag per week met de administrators en opdrachtgevers contacten onderhoudt over het gebruik en de inbedding van Supportbook in de organisatie. Sjoerd is een zeer ervaren professional met jarenlange ervaring in Informatiemanagement & Functioneel Beheer, onder meer als adviseur, teamleider en afdelingshoofd. Inmiddels heeft Sjoerd al contact gehad met de meeste klanten en waar nodig ondersteuning gegeven. Hierdoor kent hij Supportbook van binnen en van buiten. Ook benieuwd naar Sjoerds kennis en ervaring? Mail hem gerust op sjoerd@zapphire.nl

“Verder stroomlijnen we in 2016 de communicatie met de gebruikers. Zo kan iedereen ons ontwikkelteam makkelijk voorzien van feedback, wensen en ideeën. Ook introduceren we een nieuwsbrief om u met regelmaat te informeren over de laatste ontwikkelingen.”
Geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Schrijf u hier direct in!

Doorontwikkeling Supportbook

Vier releases per jaar: “Bij het volwassen worden hoort ook meer voorspelbaarheid in de doorontwikkeling. We brengen daarom ieder kwartaal een major release van Supportbook. Tussendoor beperken we ons zoveel mogelijk tot het oplossen van eventuele bugs.” De precieze data releasedata hangen voorlopig af van de aard en omvang van de releases zelf en ontwikkelingen binnen het team. “Zo verenigen we onze structuur, flexibiliteit en lenigheid met elkaar.”

De eerste release is ondertussen een feit. “Speciaal voor de ChipSoft EZIS / HiX- gebruikersgroep ontwikkelden we een release om het beheer-, test- en acceptatieproces en het gebruik van de nieuwste versie van het ZIS/EPD helemaal te stroomlijnen.”

Meer van het goede, maar dan voor alles! “We krijgen regelmatig de vraag of Supportbook ook beschikbaar is voor andere systemen. ‘Dat ene systeem’ dat Supportbook ondersteunt is vaak niet het enige bedrijfskritische systeem binnen de organisatie.” Voor Van Dijk is het daarom een logische stap voor klanten én Supportbook om meer aandacht aan deze optie te geven.

Samen met het Elkerliek Ziekenhuis uit Helmond en de Gemeente Apeldoorn (die sinds vorig jaar Supportbook gebruikt voor de applicatie GWS4all) ontwikkelt het team een generieke variant op Supportbook. “Hierin kunnen organisaties ook de andere bedrijfskritische systemen in onder brengen en deze op dezelfde slimme, efficiënte manier beheren, onderhouden, testen en accepteren.”

Nieuwsgierig naar deze oplossing? Laat het ons weten, dan tonen we u graag de demo-versie.