Skip to main content

Tweede gebruikersbijeenkomst Horizontaal Toezicht Management Systeem!

oktober 11, 2019oktober 27th, 2021

Maandag 30 september is de tweede gebruikersbijeenkomst gehouden van het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS). Met een goede afvaardiging vanuit de MSZ en GGZ, en de nieuw aangesloten zorgaanbieders BovenIJ Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en GGZ Oost Brabant, werden er wederom waardevolle thema’s besproken over het HTMS en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van HT.

Uniformiteit

Ondanks de landelijke kaders van HT, blijkt de praktijk soms toch wat weerbarstiger. Vooral ingezoomd op het Control Framework, blijken er nog diverse verschillen tussen ziekenhuizen en verzekeraars te bestaan over de interpretatie en uitwerking. Er zit soms nog een ‘zoekende component’ in het geheel, al wordt er hard gewerkt en zijn er vele stappen gezet.

Ruimte voor maatwerk

Binnen het HTMS en het Control Framework, worden de mogelijkheden tot maatwerk en extra beschrijvingen als groot voordeel gezien. Formats kunnen door zorgaanbieder en zorgverzekeraar gezamenlijk worden aangepast om tot het beste resultaat te komen. Hierdoor blijft het systeem dynamisch en voor iedere organisatie toepasbaar. Ook het genereren van overzichten, functionaliteiten rondom exports en het accorderen van risico’s en beheersmaatregelen zijn verder geoptimaliseerd en naar tevredenheid uitgerold.

Primeur

Daarnaast is uiteraard de primeur van het HTMS besproken, om als eerste tool te koppelen met de verzekeraars. De laatste stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen zijn positief door de gebruiksgroep ontvangen.

Op naar de verantwoordingsfase

Uit de bijeenkomst werd maar weer eens duidelijk, dat het belang en besef van een goed ingerichte controle organisatie (Fase E) eveneens cruciaal is. Om te komen tot effectieve controleprocessen, dien je als organisatie gedegen (en in een vroeg stadium) na te denken over het intern uitzetten van de geformuleerde beheersmaatregelen: welke controle functionarissen worden aangesteld? Met welke frequentie worden de beheersmaatregelen gecontroleerd? Welke controle instructies zijn van toepassing? Wie regelt het beheer? En, hoe borg je alle controleresultaten t.b.v. een transparante verantwoording? Vraagstukken die uitgebreid de revue zijn gepasseerd tijdens deze meeting en door de ondersteuning van het Horizontaal Toezicht Management Systeem zijn opgepakt.

Aanwezigen: bedankt!

Al met al kijken wij terug op een constructieve meeting, waar veel kennis en ervaringen zijn gedeeld. Met veel energie en nieuwe ideeën kijken wij alvast uit naar de volgende gebruikersbijeenkomst!