Skip to main content

Waardevolle kennis- en gebruikersbijeenkomst Horizontaal Toezicht (Management Systeem)

april 17, 2019oktober 27th, 2021

Op 16 april vond de eerste kennis- en gebruikersbijeenkomst plaats in het kader van Horizontaal Toezicht en het HT-management systeem. Zapphire, de ontwikkelaar van het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS), gaf met het organiseren van deze bijeenkomst gehoor aan een groeiende vraag vanuit gebruikers en de markt. Er bestaat veel behoefte aan het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen bij de opzet, implementatie en borging van Horizontaal Toezicht.

In de 3,5 uur durende sessie, spraken de aanwezigen vanuit Isala, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix over diverse inhoudelijke thema’s, uniforme afstemming en de laatste HT-ontwikkelingen.

Control Framework: risico’s

Binnen het control framework verdienen de risico’s en beheersmaatregelen specifieke aandacht. Met name door frequente en goede (tussentijdse) afstemming met de verzekeraar, kan er adequaat worden gewerkt aan het definiëren en prioriteren van de risico’s. De verantwoordelijkheid ligt hierbij uiteraard bij de zorgaanbieder, maar door de verzekeraar toegang te verschaffen tot het systeem en te betrekken in het proces, wordt er veel efficiency behaald. De besproken ervaringen hieromtrent hebben nieuwe inzichten opgeleverd, die tevens gebruikt gaan worden ter optimalisatie van de rapportages en overzichten in het HTMS.

Control Framework: beheersmaatregelen

Het bepalen en formuleren van de beheersmaatregelen wordt als grootste uitdaging gezien. Dit is ‘de grote onbekende’ binnen het control framework, met name als het gaat over de General IT Controls. De GITC zijn vaak behoorlijk abstract beschreven en moeten vertaald worden naar de beheersing van HT. Het betrekken van ICT in dit geheel lijkt cruciaal. Naast het feit dat ICT ook aan de HT-projectleiding inzicht kan verschaffen over de al aanwezige controls die bijvoorbeeld opgesteld zijn in het kader van de informatiebeveiliging (ISO27001 / NEN7510 certificeringen). Er bestaat de nodige overlap, waardoor er een groot voordeel voor het grijpen ligt bij de opzet van de beheersing en verantwoording.

Verantwoorden

Doordat de aanwezigen al maanden met het HT-management systeem werken, konden er goede vergelijkingen worden gemaakt over de op te nemen informatie en inrichting van het control framework. Maar ook over de voorbereiding en opzet van de verantwoordingsfase. Men is het er over eens dat dit niet onderschat mag worden en al tijdens fase D (implementatie control framework) meegenomen moet worden.

Het echte zwaartepunt van HT ligt in de jaarlijkse verantwoording, hetgeen aantoont in welke mate de organisatie in control is. Dit begint bij een professionele controle-organisatie, waarbij onderwerpen als controlefunctionarissen, controlefrequenties en controle-instructies goed doordacht moeten worden. De onderlinge adviezen hebben geleid tot enkele ‘best practices’ en inzichten over hoe het Horizontaal Toezicht Management Systeem haar gebruikers hierin geautomatiseerd ondersteunt.

Landelijke ontwikkeling: open koppelvlak

Vanuit de landelijke werkgroep HT-tooling is onlangs besloten dat er een open koppelvlak wordt ontwikkeld. Een belangrijke en positieve stap, die ervoor zorgt dat zorgaanbieders zelf kunnen kiezen welke tool zij willen gebruiken en dat de aansluiting met de verzekeraars altijd geborgd is. Zorgaanbieders krijgen hierdoor alle ruimte om de mogelijkheden in de markt te verkennen en een applicatie te selecteren die past bij de eigen visie en behoeften binnen de organisatie.

Zapphire levert desgewenst (ook namens haar klanten) graag een bijdrage aan de landelijke (product)ontwikkelingen. We staan ervoor open om de opgedane inzichten en gedeelde expertise, tijdens o.a. deze bijeenkomst, verder te delen ten behoeve van de algehele HT-optimalisatie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ons Horizontaal Toezicht Management Systeem of nader advies tijdens een demo? Bel of mail ons gerust. We maken graag een afspraak!

Telefoon: 085 – 48 48 170
Mail: info@zapphire.nl
Website: www.htmszorg.nl (ook voor referenties)
Linkedin: htmszorg