Skip to main content

Gemeente Apeldoorn: “Wij zijn enthousiast. Het delen van informatie zorgt voor meerwaarde!”

augustus 28, 2015november 8th, 2021

Parallellen tussen gemeenten en zorginstellingen zijn groot!

Bas van Dijk, producteigenaar Supportbook, vertelt over de vele parallellen tussen de gemeenten en zorginstellingen, die de aanleiding vormden voor deze unieke pilot:

“Supportbook is ontwikkeld binnen het ziekenhuiswezen en de GGZ-branche. Een context waarbij de impact van een wijziging in de informatievoorziening soms letterlijk een verschil van ‘leven’ of ‘dood’ kan betekenen. Nu ligt dat binnen gemeenten anders, maar ook daar is het belang van goed functionerende ICT-systemen afgelopen jaren zienderogen toegenomen.”

Het werken met en het verwerken van grote hoeveelheden privacygevoelige informatie, stelt net als in de zorg hoge eisen aan de gemeentelijke organisatie. De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), analoog aan de NEN7510 binnen de zorg, is hier een mooi voorbeeld van. Combineer dat met het brede gebruik van dezelfde pakketsoftware in de sector, en er ontstaat een belangrijke basis om gezamenlijk de beheerorganisatie te professionaliseren. Precies met die boodschap heb ik het Hoofd Centraal Functioneel Beheer binnen de Gemeente Apeldoorn benaderd.”

Supportbook GWS4All een logische keuze

“De betrokkenen bij Centraal Functioneel Beheer waren snel overtuigd van de efficiency die Supportbook biedt”, vervolgt Bas van Dijk. “Samen met het Hoofd Functioneel Beheer hebben we bepaald, dat ondersteuning voor het test- en acceptatieproces van GWS4All het meest relevant en interessant was om te toetsen in de pilot. De periodiek door Centric uitgeleverde software-updates van GWS4All moeten namelijk breed in de organisatie getoetst en getest worden, alvorens deze richting productie uitgerold kunnen worden.”

Na de nodige voorbereidende werkzaamheden door het ontwikkelteam van Supportbook werd eind juni het platform ingezet om de release 19.5 van GWS4All met behulp van Supportbook te testen. De reacties van de functioneel beheerders zijn lovend:

“Supportbook is een mooie intuïtieve en innovatieve webapplicatie die ons functioneel beheer, en dan met name het test- en acceptatieproces, prima kan ondersteunen. De tooling zorgt voor een reductie van de administratie in het testproces. Bovendien biedt het een handige workflow-functionaliteit om de gebruikersorganisatie actief bij het testproces te betrekken. Het informatiedelen met andere gebruikersorganisaties brengt veel meerwaarde met zich mee. Wij zijn enthousiast!”

– Egbert Scherpenzeel en Hans Tilstra Functioneel Beheer Gemeente Apeldoorn.

Andere gemeenten kunnen direct aansluiten en profiteren

Alle gemeenten die met het informatiesysteem GWS4All werken, kunnen meteen van deze ontwikkeling profiteren. Zij beschikken dan direct over een compleet en volledig ingerichte Supportbook omgeving, om zo het eigen test- en acceptatieproces van GWS4All te ondersteunen. Door aansluiting van andere gemeenten bij dit initiatief zal het mogelijk worden testresultaten onderling eenvoudig uit te wisselen. Ziekenhuizen en GGZ centra ervaren dit voordeel al!

Nieuwsgierig naar Supportbook? We komen graag bij u op bezoek om het platform te demonstreren.