Skip to main content

Organisaties testen nog efficiënter met Supportbook

januari 21, 2015november 8th, 2021

Op 15 december hebben 20 organisaties de nieuwe versie van Supportbook in gebruik genomen. Deze online dienst stelt instellingen in staat om hun informatiebeheer te professionaliseren. De nieuwe versie, 2.0, biedt onder meer een uitbreiding op de testfunctionaliteit.

Versie 2.0 volgt de eerste versie van Supportbook op, die een jaar geleden gepubliceerd werd. De nieuwe editie bestaat uit verbeteringen die onder meer gebaseerd zijn op de ervaringen van de ruim 300 gebruikers. De nieuwe vormgeving en interface geven een beter overzicht van de steeds groter worden hoeveelheid informatie in het platform. Bovendien hebben we nieuwe functionaliteit ingebouwd die voor een stevige verbetering van het testproces zorgt. Versie 2.0 stelt gebruikers namelijk in staat om het hele beheer en onderhoud van de testscripts (die vaak in Excel-bestanden zijn opgenomen) binnen Supportbook mogelijk te maken.

Voorbeeld van een testscript gemaakt in excel. Versiebeheer op de netwerkschijf, voorzichtig zijn met cel-opmaak en tekst die niet past in te kleine cellen behoort tot het verleden!

Supportbook de ultieme testtool voor iedere instelling

De testfunctionaliteit in Supportbook neemt een belangrijke rol in. Veel instelling kozen voor dit pakket vanwege de eenvoud en het gemak waarmee release-informatie, testsets en testsituaties binnen de beheer- en gebruikersorganisatie verspreid kunnen worden. Ook zijn de verantwoordelijken voor het functioneel (applicatie)beheer te spreken over de wijze waarop testresultaten verzameld worden en het gemak van de heldere rapportages die gegenereerd worden voor de accountantscontroles en NIAZ-accreditaties.

Lees verder over de ervaringen van Antonius Ziekenhuis Sneek, Rijnstate Arnhem en GGZ Centraal Amersfoort.

Veel instellingen hebben hun testproces weten te professionaliseren via Supportbook. Bovendien wonnen zij waardevolle beheercapaciteit terug door de administratieve last terug te dringen. Die last kwam onder meer voort uit de alom bekende Excel-administraties en enorme hoeveelheden e-mails in de organisatie.

Praktijk en theorie komen samen

Team Supportbook heeft, samen met de testcoördinatoren van ziekenhuizen en ervaren testconsultants, de ultieme functionaliteit gerealiseerd voor beheer, onderhoud, implementatie en voortgangsmonitoring van de tests en de resultaten op de testscripts. Hierbij zijn in de applicatie de principes uit testframeworks als TMap en ISTQB toegepast, zonder de pragmatiek uit het oog te verliezen.

Arvid Slump, hoofdontwikkelaar van Supportbook, stelt dat versie 2.0 ideaal is voor de gebruikers. “Die kunnen gewoon binnen de applicatie blijven en binnen het script elke stap afvinken en direct de testbevindingen registreren. En voor de beheerders en testcoördinatoren geldt dat ze op één plek terecht kunnen voor het beheer en overzicht op de voortgang van de lopende tests zonder zich steeds af te hoeven vragen of de excel-bestanden wel aangeleverd, actueel en juist opgeslagen zijn”.

In Supportbook kan elke stap afgevinkt worden. Testbevindingen worden eenvoudig per stap vastgelegd.

Supportbook voor al uw projecten en informatiesystemen

Supportbook is inmiddels dusdanig volwassen dat we vaak de vraag krijgt of het platform ook ingezet kan worden voor projecten of andere applicaties in de organisatie. Goed nieuws: met de nieuwe versie is dit inderdaad het geval.

NB: deze blog werd aanvankelijk gepubliceerd op zorgon.nl – http://zorgon.nl/blog/zorg-test-nog-efficienter-met-supportbook/